Kazatelský kurz Královéhradecké diecéze

1. prosince se zakončil další semestr kazatelského kurzu přednáškou bratra faráře Vladimíra Hraby z praktické teologie.  „Výživnou” přednášku Vladimíra Hraby z eklesiologie a liturgiky předcházela úvodní pobožnost bratra Petra Hurycha. Zde jeho kázání v adventním duchu…

Lukáš 21/25-35

Drazí přátelé, bratři a sestry, text, který jsme slyšeli, je úryvkem z Ježíšovy odpovědi na otázku, jak se pozná, že se přiblížilo Království nebeské. Ježíš učedníkům neřekl žádný přesný termín, konec konců ho ani neznal, neboť jak sám řekl, ten nezná nikdo, kromě nebeského Otce. Řekl však, co vše tomu bude předcházet. Na základě jeho odpovědi učedníci nabyli dojmu, že příchod Nebeského království nastane velmi brzy, že se ho ještě dožijí. A po zbytek svého života ho očekávali. A protože věřili, že jsou ze svých hříchů ospravedlnění v Ježíši Kristu, jednalo se o očekávání radostné. Oni se na jeho druhý příchod v podstatě těšili.

Pokračovat ve čtení „Kazatelský kurz Královéhradecké diecéze“

Dobročinná dílna pro rehabilitační stacionář

28. a 29. listopadu v AMBŘE – středisku Husitské diakonie proběhly dobročinné dílny, kde se připravovaly balíčky s nazdobenými perníčky, potištěné mikulášské váčky a další šité hračky a pomůcky pro Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové. Všem dobrovolnicím moc děkujeme a těšíme se na předání 4. prosince :)

Liturgický seminář s uvedením nové publikace

28. listopadu měli možnost duchovní, ale i laici se zúčastnit liturgického semináře s uvedením nové publikace. Přednášel Vladimír Hraba a Vladislav Pek. Výklad liturgie a malá liturgika Církve československé husitské – Kristus vprostřed nás, tak se jmenuje nová publikace Královéhradecké diecéze autora Vladimíra Hraby. Formát A5, 290 stran, publikace s černobílými fotografiemi, s poznámkami. K dostání v sekretariátu Královéhradecké diecéze.

Benefiční koncert Děti dětem v Pardubicích

Dne 22. 11. 2018 proběhl další z řady benefičních koncertů Děti dětem v Husově sboru v Pardubicích. Tentokrát zpívaly děti z DPS Zpěváčci (Monika Kadlecová) a DPS Pramínek. a vyzpívaly pro Štěpánku Pospíšilovou Naše Štěpánka 15.225,- Kč. Děkujeme za krásný zážitek všem malým i větším zpěvákům a také všem kdo přišli a přispěli tak na dobrou věc, velký dík také patří panu faráři Jan Rokyta za spolupráci při organizaci koncertu.

Tardičně Slavnost světla 17. listopadu v Hradci Králové

„Z dějin víme, že před 79 let zemřel Jan Opletal. Před 29 lety se rozhořela obrovská změna v naší společnosti. U všech těchto změn stáli studenti. Je to i den, který je do určité míry také dnem naším, protože my všichni jsme studenty. Jsme studenti života. Stále se něčemu učíme. Svoboda je křehká, a já vás tedy prosím, abychom v tlukotu vzdáleného ohňostroje, se pokusili sami v sobě rozezvučet vědomí křehkosti i našeho osobního zápasu a boje, protože je zapotřebí… My jsme nositelé svobody a demokracie. My samotní máme hořet.“
Slovo z úvodního projevu královéhradeckého biskupa Pavla Pechance, které zaznělo v sobotu 17. listopadu 2018 na tradiční Slavnosti světla – setkáním nad hledáním pravdy, svobody a lásky. Na nádvoří areálu Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské se zúčastnilo přes 160 těch, kteří vědí, že je zapotřebí si historii připomínat. Mezi hosty jsme přivítali patriarchu CČSH Tomáše Buttu, náměstka hejtmana Vladimíra Dernera, Jindřicha Vedlicha a Anetu Maclovou. Slovo na záver pronesl Petr Rudol Manoušek – mistr zvonař a krátkou skladbu na několik zvonů dočasné minizvonohry jsme vyslechli od Radka Rejška carillonéra – zvonohráče.
Při slavnosti bylo požehnáno rovněž posledních pět zvonů do královéhradecké koncertní zvonohry, která nyní čítá 50 zvonů. Zvony nesly jména osobností 20. stol.: Matěj Gorazd Pavlík, Jan Opletal, Milada Horáková, Přemysl Pitter a Jan Palach.

Na věži Sboru kněze Ambrože rozzářilo srdce „pro Václava“, které nás bude provázet dobou adventní a vánoční. Krásný adventní a vánoční čas.

Krásný benefiční večer s Boni pueri

V pátek 16. listopadu jsme ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové prožili krásný večer s Boni pueri, bohoslužbou slova bratra biskupa Pavla a zdejší sestry farářky Františky Kláskové. Dary předávaly Dobrotety a AMBRA středisko Husitské diakonie při Královéhradecké diecézi neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Večer naplněný radostí, rozsvěcení svící a požehnání bratra biskupa Pavla pro náš další život a na cestu domů…

 

 

Slavnostní shromáždění v kostele sv. Mikuláše

10 listopadu se v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí uskutečnilo slavnostní shromáždění a pobožnost k 100. výročí ukončení 1. světové války a k 79. výročí úmrtí studenta Jana Opletala, člena CČSH. Kázáním při této příležitosti posloužil bratr biskup Pavel.

Uvedení nového kazatele do náboženské obce v Mimoni

4. listopadu zazářilo po dlouhých dnech šera slunce. Také v náboženské obci v Mimoni se probudila naděje v nový život tohoto společenství. Uveden do služby kazatele zde byl bratr Ondřej Bezděk a administrátorkou se stala sestra farářka Kateřin Havelková. Věříme, že tomuto krásnému místu na pískovcovém Křížovém vrchu mezi ralskými sopečnými kopci a kopečky i přicházejícím náš nebeský Otec dá mnoho božího požehnání.

Uvedení nové sestry farářky v Novém Boru

4. listopadu se v Novém Boru uskutečnily dušičkové bohoslužby – vzpomínání na naše zesnulé i oslava života, uvedení nové sestry farářky Hedvika Zimmermannová, kterou rada starších ráda přijala… Tvoříme společenství nejen kolem stolu Páně.