Adventní setkání s koledami v Semilech

Adventní setkání po Kalousově večerní pobožnosti… náboženská obec v Semilech již léta udržuje tradici a v předvánočním čase připravuje advetní zpívání s bratrem biskupem, nyní Pavlem. Cukroví, horký čaj a další dobroty, milé zastavení v advetním čase. Také zde byl uveden Koledník našich nejznámějších vánočních písní…

Koledník nejznámějších vánočních písní, nová publikace

24. prosince roku 1818 lidé o Půlnoční poprvé uslyšeli “Tichou noc”. U této příležitosti pro Vás vydává Královéhradecká diecéze Koledník nejznámějších vánočních písní. Soubor 25 koled s kytarovými značkami, vánoční bohoslužbou slova, s biblickými texty, vánočními přímluvami a modlitbami. Přejeme Vám pokoj v srdci, krásný Advent a požehnané Vánoce🙂.

AMBRA také šije pro Dětský denní rehabilitační stacionář, srdečně zveme na koncert

Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové letos slaví 30 let – stále v čele se skvělou paní ředitelkou lékařkou Miloslavou Zídkovou. Dnes 14. prosince se ve Sboru kněze Ambrože budeme těšit na společný večer s uskupením Ten sing (hudebně sociální aktivita YMCY), s Annou Slováčkovou a the Primes, kteří večer podpoří benefičně, uslyšíme varhanní koncert, předávat dary budou Dobrotety a AMBRA – středisko Husitské diakonie. Na závěr večera budeme moci přijmout požehnání a vyslání na cestu do našich domovů a dalších let královéhradeckého biskupa Církve československé husitské Pavla Pechance. Srdečně zveme.

Mikulášská nadílka pro Dětský denní rehabilitační stacionář

AMBRA-středisko Husitské diakonie v Hradci Králové připravila pro děti Dětského denního rehabilitačního stacionáře mikulášskou nadílku… bylo zapotřebí napéct prníčky, vyzdobit je, načít a potisknout pytlíčky pro drobné pozornosti a ovoce. Děkujeme všem dobrovolnicím, které přicházely v listopadu i prosinci, aby udělaly radost dětem stacionáře.

Husité jdou na draka

Malé vzpomínání na „Drakiádu“ pardubického viakriátu… V sobotu jsme se vydali na dvanáctý ročník tradiční drakiády, tentokrát pod názvem „Husité jdou na draka“. V pátek bylo krásné počasí, v neděli svítilo sluníčko a v sobotu jsme se vydali i s draky do deště. Zvolili jsme náhradní program. Na pardubickém zámku jsme navštívili výstavu o archeologii v pardubickém kraji. Děti si mohly po vzoru skutečných archeologů v zemi odkrýt staré kosti a hliněné střepy, obléct si na sebe oděv utkaný na starém stavu, namlet si obilí na starém mlýnku nebo se ozbrojit avarskou šavlí a na hlavu si dát slovanskou přílbu. Po návratu na faru jsme si dali k obědu sekanou a z moduritu vymodelovali, co jsme na výstavě viděli. Třeba repliku třebosického kozlíka, starého šest tisíc let.

Kazatelský kurz Královéhradecké diecéze

1. prosince se zakončil další semestr kazatelského kurzu přednáškou bratra faráře Vladimíra Hraby z praktické teologie.  „Výživnou” přednášku Vladimíra Hraby z eklesiologie a liturgiky předcházela úvodní pobožnost bratra Petra Hurycha. Zde jeho kázání v adventním duchu…

Lukáš 21/25-35

Drazí přátelé, bratři a sestry, text, který jsme slyšeli, je úryvkem z Ježíšovy odpovědi na otázku, jak se pozná, že se přiblížilo Království nebeské. Ježíš učedníkům neřekl žádný přesný termín, konec konců ho ani neznal, neboť jak sám řekl, ten nezná nikdo, kromě nebeského Otce. Řekl však, co vše tomu bude předcházet. Na základě jeho odpovědi učedníci nabyli dojmu, že příchod Nebeského království nastane velmi brzy, že se ho ještě dožijí. A po zbytek svého života ho očekávali. A protože věřili, že jsou ze svých hříchů ospravedlnění v Ježíši Kristu, jednalo se o očekávání radostné. Oni se na jeho druhý příchod v podstatě těšili.

Pokračovat ve čtení „Kazatelský kurz Královéhradecké diecéze“

Dobročinná dílna pro rehabilitační stacionář

28. a 29. listopadu v AMBŘE – středisku Husitské diakonie proběhly dobročinné dílny, kde se připravovaly balíčky s nazdobenými perníčky, potištěné mikulášské váčky a další šité hračky a pomůcky pro Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové. Všem dobrovolnicím moc děkujeme a těšíme se na předání 4. prosince :)