Jarní duchovní obnova v Broumově

Ve dnech 12. – 15. března se konala duchovní obnova, kterou vedl bratr Rudolf Špaček. …Svoboda. Kdo jsem? Následování Krista. Jaká je moje cesta? Naděje… A také klášterní ticho, barokní krása kostela sv. Vojtěcha, refektář s kopií Turínského plátna (byli jsme první návštěvníci po jeho zápůjčce), výlet na „Ameriku“, fotbálek cestou (nejvíc kopala sestra farářka Věrka Říhová), ranní protažení s Ilonkou, poklid, rozjímání, jaro ve vzduchu… „Radujeme se… “ Tak zase na podzim na shledanou v Broumově.

 

S NADĚJÍ…

První konference duchovních Královéhradecké diecéze v tomto roce proběhla při společném setkání ve středu 10. ledna v Hradci Králové. Rok naděje 2018 jsme zahájili bohoslužbou, slovem nás přijel podpořit salesiánský kněz Ladislava Heryána, krátký vstup také měla socioložka Jana Černoušková. Společná chvíle s kolegy, rozhovory, oběd, chvíle sdílení…

 

Zahájení Roku naděje 2018

Zahájení Roku naděje, společná konference duchovních Královéhradecké diecéze CČSH, 10. ledna 2018

Výzva k bdělosti

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“

Lk 12,35-40

Pokoj Vám, milé sestry a milí bratři.

Scházíme se poprvé v novém roce, tento rok 2018 jste nazvali Rokem naděje. A protože se vzájemně rádi vidíme, přejeme si vše dobré v čase, který je zřejmě před námi. Máme naději na děj dobrý ve všech těch zbývajících 355 dní L.P. 2018? Pán Ježíš nám říká: „ I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho ne-nadějete.“ Překvapení patří do života, nárok na poklidný, zdravý, spokojený život nemáme. Nevíme tak docela, co nás čeká… Obecně dnes, alespoň co se týká dějů v naší zemi, požádá nová vláda parlament o důvěru. A pozítří budeme moci my všichni hlasovat o tom, kdo má naši důvěru, aby jako čelní představitel naší země ji spoluutvářel, a jak říká tradice už od Masaryka, udával hlavní tón pro celospolečenskou atmosféru a „duchovní“ klima u nás.

Z dnešního evangelia jasně vyplývá, že Pán, který by pro nás měl být tím nejdůležitějším, není fyzicky ale duchovně doma. A my, nehledě na náš věk, zdravotní stav, přesvědčení, jsme ti, kdo na něj čekají. Spojuje nás ne velikost našich lamp. To, jak mocně nebo podobně svítí, ale vědomí, že já, ty, sestro, bratře, čekáme, až Pán zatluče, abychom mu otevřeli. Rok naděje nás směřuje, abychom znovu a znovu prožívali, že někam patříme. Tvoříme společenství. Každý z nás v církvi dává určitou energii – světlo. Když vidím v temném lese světlušku, mám radost. Pokud vidím celé hejno světlušek, mám zcela jiné pocity a pociťuji radost mnohonásobnou. Člověk je tak nastaven, aby vedle své jedinečnosti, samostatnosti, odpovědnosti sdílel pocity a své světlo s ostatními.

Naděje přináší do života světlo a ujištění. Přináší nadhled, ale i bez přesvědčení, že všechno dobře dopadne. Václav Havel rád říkával: „ Naděje je jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Jak to dopadne s volbami? S Rokem naděje? Jak to dopadne s naší církví?

Pokračovat ve čtení „Zahájení Roku naděje 2018“

Neděle 7. ledna – Křtu Páně

Vím o křehkosti chrámu Ducha, Pane. Ten chrám je plný děr. Mohu vše, ale ne vše prospívá.
Neumím se oddat Tobě, abych byl vždy s Tebou jeden duch.
Děkuji za Tvou milost. Za výkupné, které jsi za mě zaplatil a prosím, ať je dnešek skutečnou oslavou Tebe. Amen

Sestry a bratři, vstupujeme do období mezičasu. Kéž nás stále posiluje vědomí víry, že se: „nám, nám narodil Spasitel“, který je každý den s námi.
Váš biskup Pavel