Konference SOLA FIDE

 

Pohleďte na Abrahama: ‚uvěřil Bohu,

a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ 

Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.

 Galatským 3,6-7

Narozeninové setkání může mít jistě mnoho podob. V Hradci Králové jsme v pondělí 9. ledna 2017 prožili konferenci SOLA FIDE, která byla setkáním všech duchovních, kazatelů a asistentů v naší diecézi a byla chvílí, kdy jsme si společně připomínali výročí vzniku Církve československé husitské.

Na místo narozeninového dortu jsme prožili obdarování díky bohoslužbám s Večeří Páně a vystavěním svědectví, které zaznělo ze všech vikariátů. Jsme velmi pestrá paleta lidí, kteří slouží v Královéhradecké diecézi CČSH. Co „kus“, to originál. Spojuje nás náš Pán, který si nás povolal. Lidsky jsme propojeni vírou, která má vždy trochu jiné výrazivo, vychází z osobitých zkušeností a ve svém svědectví vedle společného nachází i jiné odstíny důrazů. Sola fide (pouze víra) nás propojuje, dává naději a volá k lásce ve společenství sester a bratří.

Pokračovat ve čtení „Konference SOLA FIDE“

Rok VÍRY 2017

Rok Víry jsme uvítali vydáním stolního týdeního kalendáře s biblickými verši a fotografiemi „diecézních fotografů“, kteří zachytili známá i méně známá místa v naší diecézi. Kalendář je barevný a co je také důležité, v jeho závěru jsou umístěny kontakty a důležité informace ohledně diecéze a všech našich náboženských obcí.

Pokračovat ve čtení „Rok VÍRY 2017“

Konference SOLA FIDE

Prožíváme začátek roku, díváme se před sebe do budoucna a v neděli 8. ledna si připomeneme výročí vzniku naší církve. solafide

Uprostřed těkavých  životních situací a našeho hodnocení zakoušíme ujištění díky víře, kterou prožíváme jako osobní vztah k Bohu Otci a která se dotýká, odráží i nese společenstvím našich sester a bratří. V církvi tvoříme celek a je potřeba, abychom zde nacházeli vzájemné povzbuzení, které může mít mnoho podob.

Proto Vás svolávám na konferenci všech duchovních, kazatelů a pastoračních asistentů Královéhradecké diecéze CČSH  v pondělí 9. ledna 2017 do Hradce Králové, jak jsem avizoval na vikariátech (v lednu VKD nebudou).
Při tomto setkání budeme moci zakusit společnou bohoslužbu,  rozhovory, modlitby za naši církev, diecézi, náboženské obce, rodiny, za naši službu Pánu. Rok 2017 jsme v naší diecézi pojmenovali „Rokem víry“, a tak sjednocujícím tématem pro setkání bude: „růst důvěry a jistoty, živost osobní víry a společenství…“ Své příspěvky pro ono široké téma přislíbili: Oldřich Bezděčík, Eliška Silná, Stanislav Švarc a Aleš Toman a na nás bude, abychom k pestrosti nabízeného svědectví a stavu nacházeli povzbuzení pro sebe i pro nás.
Přeji Vám požehnané dny nového roku, modlím se za Vás i za naše setkání a těším se s Vámi se všemi v pondělí 9. ledna v 9.30 h. na viděnou.
Pán s Vámi.
Váš biskup Pavel