Rok víry 2017

Konference SOLA FIDE

 

Pohleďte na Abrahama: ‚uvěřil Bohu,

a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ 

Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.

 Galatským 3,6-7

Narozeninové setkání může mít jistě mnoho podob. V Hradci Králové jsme v pondělí 9. ledna 2017 prožili konferenci SOLA FIDE, která byla setkáním všech duchovních, kazatelů a asistentů v naší diecézi a byla chvílí, kdy jsme si společně připomínali výročí vzniku Církve československé husitské.

Na místo narozeninového dortu jsme prožili obdarování díky bohoslužbám s Večeří Páně a vystavěním svědectví, které zaznělo ze všech vikariátů. Jsme velmi pestrá paleta lidí, kteří slouží v Královéhradecké diecézi CČSH. Co „kus“, to originál. Spojuje nás náš Pán, který si nás povolal. Lidsky jsme propojeni vírou, která má vždy trochu jiné výrazivo, vychází z osobitých zkušeností a ve svém svědectví vedle společného nachází i jiné odstíny důrazů. Sola fide (pouze víra) nás propojuje, dává naději a volá k lásce ve společenství sester a bratří.

Rok VÍRY 2017

Rok Víry jsme uvítali vydáním stolního týdeního kalendáře s biblickými verši a fotografiemi „diecézních fotografů“, kteří zachytili známá i méně známá místa v naší diecézi. Kalendář je barevný a co je také důležité, v jeho závěru jsou umístěny kontakty a důležité informace ohledně diecéze a všech našich náboženských obcí.

Konference SOLA FIDE

Prožíváme začátek roku, díváme se před sebe do budoucna a v neděli 8. ledna si připomeneme výročí vzniku naší církve.  Uprostřed těkavých  životních situací a našeho hodnocení zakoušíme ujištění díky víře, kterou prožíváme jako osobní vztah k Bohu Otci a která se dotýká, odráží i nese...