Co je nového v Rychnově?

V předvečer Husova svátku se konal v naší náboženské obci Večer pro M. J. Husa. Programu předcházelo uvedení nové Husovy zvoničky Dobré vůle. Je na ní nápis:

100 let Církve československé husitské (1920-2020) 80 let Husova sboru v Rychnově nad Kněžnou

17 let partnerství se saskou evangelickou církví  Schoenfeld – Weissig

605 let od upálení M. J. Husa

2020 – rok koronavirové pandemie :  pomáháme potřebným, modlíme se za svět, za všechny lidi dobré vůle

Zvonička stojí před Husovým sborem (nápisem na fasádě) naproti Husově lípě.

Pokračovat ve čtení „Co je nového v Rychnově?“

Husův sbor v Rychnově nad Kněžnou – večer pro Mistra Jana 5. 7. 2020

Náboženská obec Církve československé husitské v Rychnově nad Kněžnou se chystá v rámci diecézní akce Večer pro M. J. Husa na uvedení Husovy zvoničky Dobré vůle do provozu. Nápisy na zvonu upozorní na důležité události letošního roku: 100 let existence naší církve, 80 let domácí náboženské obce,605 let od úmrtí M. J. Husa,17 let partnerství se saským evangelickým sborem ve Weissigu-Schoenfeldu i potřebu být lidmi dobré vůle, jak jsme prožívali letos při koronavirové karanténě.

Večer pro M. J. Husa se koná v neděli 5.července od 18 hodin v Husově sboru (a na přilehlé zahradě) v Bezručově ulici v Rychnově nad Kněžnou. Po rozeznění zvonu bude pokračovat další program, např. rozhovor reportéra s Husem (autora Zdeňka Sázavy) ,připomínka Husových slov a písní v praxi naší církve a další.

HUSOVA ZVONIČKA DOBRÉ VŮLE Z ROKU 2020

100 let Církve československé husitské (1920-2020)

80 let Husova sboru v Rychnově nad Kněžnou

17 let partnerství se saskou evangelickou církví Schoenfeld – Weissig

605 let od upálení M. J. Husa

2020 – rok koronavirové pandemie: pomáháme potřebným,

modlíme se za svět,

za všechny lidi dobré vůle

Noc kostelů – 12.6.2020 v Husově sboru v Rychnově n.Kn.

Program NOCI KOSTELU   2020

17-17.45   pro děti a rodiny s písničkami

a dílničkou (klub KaKaDú)

18 -18,45 naše jubilea (100 let církve,80 let   zdejšího sboru) se 2 výstavkami

chvíle poezie „Boží ZOO“

19- 19,30 pobožnost s chválou Boží přírody

19,30       zvonička dobré vůle – informace  zamýšlené instalaci u sboru

20 -20,45 myšlenky J.A.Komenského pro  dnešek (350.výročí úmrtí)

21-21,50   trénování paměti,předlohy i na  církevní témata (Velikonoce,HUS)

21,50         ztišení se svíčkami

 

 

Indiánské Vánoce

Tak se nazývala letošní (2018) vánoční hra klubu KaKaDú. Šlo v ní o to, že se Indiáni radili, zda mají slavit Vánoce jako křesťané v jejich blízkosti. Pět zvědů se bylo podívat, jak se bledé tváře na tyto svátky připravují. Zjistili, že nakupují spoustu potravin , kupují dárky, které schovávají ( a později dokonce některé najdou a dají někomu jinému),dělají velký hluk s hudbou, rozvěšují spoustu světel a v kostelích bývá v bedničce dřevěné dítě .Co nepochopili, byl smysl toho všeho. Užuž chtěl náčelník vyhlásit, že Vánoce slavit nebudou a říci závěrečné „howgh“,když naštěstí dorazil misionář a přijatelným způsobem jim podstatu Vánoc vysvětlil. Radostná zvěst patří všem lidem, i Indiánům, i nám. Howgh!                                                                                                                                         NAI

Letošní rychnovský minitábor klubu KaKaDú

se konal tradičně poslední týden prázdnin na rychnovské faře (od 27. 8. do 2. 9.). Tentokrát byla tématem doba počátku světové reformace a postava Martina Luthera. Bylo zajímavé se přenést do doby před 500 lety a srovnávat tehdejší podmínky života dospělých – a hlavně dětí – s těmi dnešními. Málokdo uměl číst a psát, bible v německých knížectvích nebyla v německém jazyce, ale v latině, lidé se báli Boha jako přísného soudce a mysleli si, že si ho usmíří odpustky. Když Luther při studiu bible pochopil, že Bůh člověku dává v Kristu smíření, sdílel se s tímto poznáním s druhými lidmi a kritizoval tehdejší zlořády. Narazil na odpor církve i císaře. Podobně jako Hus 100 let před ním chtěl být přesvědčen o pravdě z bible. Situace v 16. stoleté už byla jiná, Lutherovy názory se díky vynálezu knihtisku brzy rozšířily a také jeho kníže mu pomohl. Lutherův překlad Nového zákona do němčiny otevřel možnost bibli číst a poznávat ve svém jazyce. Pokračovat ve čtení „Letošní rychnovský minitábor klubu KaKaDú“

Víkendovka Klubu KaKaDú

V rychnovském Husově sboru jsme se letos poprvé připojili k Noci kostelů. Dohodli jsme se, že členové  Křesťanského Klubu dětí (= KaKaDú) se budou plně podílet na programu a že zároveň 2x přespí na faře a udělají si jakousi ochutnávku blížících se prázdnin a očekávaného tábora (který je u nás vždycky poslední týden o prázdninách).

Program byl opravdu bohatý a nevadilo, že moc návštěvníků nedorazilo ( římskokatolická nabídka byla zřejmě atraktivnější). Děti plně využily prostor programu pro děti, shlédly dětskou verzi filmu Ježíš Kristus, vyrobily a ozdobily si svíčky, zazpívaly písničky, které známe z duchovní péče. Převzaly iniciativu při Květinové slavnosti ( pobožnosti s květinami) , která se přítomným velmi líbila. V dalším čase poseděly s dospělými návštěvníky, vyslechly informace o historii sboru (domu) a noční bdění zakončily pobožností se svíčkami ve sboru. Ráno po snídani a ranní pobožnosti se hrály hry a do oběda byl čas na duchovní péči na téma Abrahamovy cesty víry (s různými soutěžemi).

Odpoledne byl výlet do Kunvaldu s vyprávěním o Jednotě bratrské a J.A.Komenském.Večernímu programu vévodilo opékání a grilování na farní zahradě. V neděli po snídani se účastníci víkendovky zapojily do bohoslužeb pásmem na svatodušní téma. Po bohoslužbách všichni poseděli spolu s účastníky bohoslužeb (včetně 5 čínských křesťanek, které bydlí v Rychnově a pravidelně se bohoslužeb účastní).

Na závěr školního roku dostali členové klubu KaKaDú tradiční vysvědčení- s fotografií celé skupiny. Děti si tak mohou každý rok podle fotografií porovnat, s kým na duchovní péči chodily a jak postupně rostou a moudří.

Teď už se těšíme na tábor !

Andělé přiletěli …

Na 4. adventní neděli bylo v Rychnově nad Kněžnou po ránu velmi kluzko. To poněkud  nepříznivě ovlivnilo naše sborové setkání. Měla se hrát adventní hra o andělech, kteří vyhlížejí zaneprázdněného archanděla Gabriela. Andělé dorazili tři, dva měli cestovní problémy-ty nahradila sestra farářka. Také přihlížejících bylo méně, ale nějací dorazili a mohlo se začít.

Andělé čekající na Gabriela se nudili.  „Proč tady ještě není? Svolal si je kvůli něčemu důležitému, ale o co jde?“ Zatím se (podle textu hry) snažili nějak zabavit. Chtěli hrát kuličky, ale malý kolega je upozornil, jak je to nebezpečné. Jednou přecvrnknul důlek na obláčku, kulička nabrala rychlost a trefila dole obrovského mužského do čela tak, že upadl a zemřel. Nějaký chlapec si tam hrál s prakem a bylo to na něj. Ale nikdo se na něho nezlobil, naopak ho oslavovali. Jmenoval se David a ten velký mužský Goliáš.

Pokračovat ve čtení „Andělé přiletěli …“

Vánoční hra v Rychnově nad Kněžnou

Kdy se stane, aby všichni účinkující byli anděly? To asi jen tehdy,když hrají vánoční hru. Právě to se děje v Rychnově, kde děti z klubu KaKaDú nacvičují vánoční hru.“Kde je Gabriel“? ptají se  andělé. Na konci hry se jim dostane vysvětlení a narození betlémského děťátka proběhne tak, jak má. K této vánoční hře, zdobení sborového stromečku plátky citrónů a mandarinek i zaslouženému posezení a občerstvení vás zve místní farářka (která to všechno spískala) a děti z duchovní péče.

S Lutherem k papeži

se jmenovalo putování mladých (věkem, ale i těch, co byli mladí spíš už jen srdcem) z Německa do Říma a Vatikánu. Ekumenickou pouť, konanou od 9. do 16. října letošního roku, spoluorganizovaly Evangelická církev ve středním Německu, Evangelická zemská anhaltská církev a Římskokatolické biskupství Magdeburg. Na cestu se přihlásila téměř tisícovka poutníků, kteří cestovali 21 autobusy. Program zaštiťovali a na něm se podíleli 2 biskupové (biskupka Junkermannová s římskokatolickým biskupem Feigem) a anhaltský církevní prezident Liebig. Poutníci se na cestu dlouho připravovali, diskutovali nad novými „tézemi“, které později předali papežovi. Místo 95, které přibil na vrata wittenberského zámeckého kostela před 499 lety Martin Luther, to bylo přes 500 tezí, návrhů a přání z obou ekumenických stran- evangelické i římskokatolické.

s_lutherem-k-papezi

Účastníci byli ubytováni v kempu na okraji Říma a každé ráno je autobusy odvezly na některé místo v Římě, odkud se pak putovalo za cílem. Úvodní večerní bohoslužby v kostele svaté Sabiny připravili pracovníci s mládeží zmíněných 3 církví a službou se podíleli i všichni 3 představitelé německých církví. Hned druhý den byly poutnické bohoslužby v obrovském kostele svatého Pavla před hradbami, které sloužil německý kurijní kardinál Koch. Pokračovat ve čtení „S Lutherem k papeži“