Shromáždění NO v Semilech

Nedělní bohoslužby 7. dubna 2019 ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech sloužil bratr biskup Pavel. Pak následovalo shromáždění náboženské obce, které vedla sestra kazatelka Šárka Bažantová – výborně zastupující v mnohém sestru farářku Ladu Kocourkovou…. Sestře Ladě se daří, ráda se stále usmívá na příchozí, všechny moc pozdravuje a děkuje za modlitby. Věříme, že než na horách roztají poslední sněhy, bude zase lépe…

Adventní setkání s koledami v Semilech

Adventní setkání po Kalousově večerní pobožnosti… náboženská obec v Semilech již léta udržuje tradici a v předvánočním čase připravuje advetní zpívání s bratrem biskupem, nyní Pavlem. Cukroví, horký čaj a další dobroty, milé zastavení v advetním čase. Také zde byl uveden Koledník našich nejznámějších vánočních písní…

Setkání dětí v Semilech

drabovnaO víkendu 11. – 13. 11. 2016 se uskutečnilo setkání dětí náchodského vikariátu v Semilech. Téma bylo Kámen Rabi Nachmana. Připomněli jsme si událost křišťálové noci, a zažili podivuhodný Šábat, kdy se lidé přibližují k Pánu Bohu. Našli jsme mnoho drahých kamenů na úpatí hory Kozákov a neocenitelně vřelé přijetí od semilských. Rád bych tímto jmenovitě poděkoval sestrám Ladě a Mie za opravdu andělské podmínky našeho pobytu v nádherném semilském sboru (i přes naše naléhání semilští nechtěli žádný příspěvek za náš pobyt!). Toto setkání bude, jak doufáme, též podpořeno z fondu pro práci dětí a mládeže při DR v HK.
TK

Tříkrálová besídka ve sboru CČSH v Semilech

V sobotu (9. 1.) odpoledne se ve sboru naší církve konala jedna z nejmilejších událostí roku: dětská tříkrálová besídka. Proběhly dětské bohoslužby, jejichž součástí byla krátká vystoupení dětí, které během roku navštěvují hodiny Základů křesťanství, jež vede naše farářka Lada Kocourková. Některé děti muzicírovaly, některé přednášely verše a ty nejmenší vystoupily v upravené vánoční hře o narození děťátka, pastýřích a o mudrcích z Východu. Průběh bohoslužby byl prokládán koledami za doprovodu kytary Martina Baška. Vše se odehrávalo v hlavní lodi sboru, takže děti se pohybovaly pod plastikou Spasitele, jehož rozložené ruce jakoby samy zvaly ty nejmenší přijít k němu. Klidná a sváteční atmosféra byla přímo balzámem pro duši v této stále se zrychlující době.

Pokračovat ve čtení „Tříkrálová besídka ve sboru CČSH v Semilech“