Tříkrálová besídka ve sboru CČSH v Semilech

V sobotu (9. 1.) odpoledne se ve sboru naší církve konala jedna z nejmilejších událostí roku: dětská tříkrálová besídka. Proběhly dětské bohoslužby, jejichž součástí byla krátká vystoupení dětí, které během roku navštěvují hodiny Základů křesťanství, jež vede naše farářka Lada Kocourková. Některé děti muzicírovaly, některé přednášely verše a ty nejmenší vystoupily v upravené vánoční hře o narození děťátka, pastýřích a o mudrcích z Východu. Průběh bohoslužby byl prokládán koledami za doprovodu kytary Martina Baška. Vše se odehrávalo v hlavní lodi sboru, takže děti se pohybovaly pod plastikou Spasitele, jehož rozložené ruce jakoby samy zvaly ty nejmenší přijít k němu. Klidná a sváteční atmosféra byla přímo balzámem pro duši v této stále se zrychlující době.

Pokračovat ve čtení „Tříkrálová besídka ve sboru CČSH v Semilech“

Rozloučení se starým rokem v Semilech

DSC_0756Čas Vánoc pokročil a byla středa, poslední den roku 2015, alespoň podle „našich“ počtů. Ve čtrnáctou, poobědovou, hodinu, sešli jsme se v hlavní  lodi našeho kostela ke společnému prožití silvestrovské pobožnosti. Určitě se nerozpomenu na vše, co se během této slavnosti událo, ráda se ale s Vámi podělím o momenty, které mi utkvěly:

Zpívali jsme opravdu mnoho písní, kromě čísel, která zaplnila všechny řádky naší nástěnné tabulky, nás sestra farářka čile zásobovala dalšími ciframi písní – krásných, jímavých…

Pokračovat ve čtení „Rozloučení se starým rokem v Semilech“

Noc kostelů ve Sboru Dr.K. Farského v Semilech 29.5.2015

Program Noci kostelů

16 hodinHravé odpoledne pro děti: Pojďme na to od lesa – hry, divadélko, pohádka… společně zvou Sdružením pro rodinu  M.E.D. a O.S. Semínko země

18 hodinotevření  Noci kostelů za zvuku zvonů

18 – 19 hodinzahájení výstavy fotografií  Jindřicha Štrajta -Brána naděje, spojené s koncertem hudební skupiny Ritornello. Úvodní slovo Vladimír Kubík

19.30 – 20 hodin  Slovo farářky Lady Kocourkové, mimo jiné o víře a životě, o církvi i o M.J.Husovi…

20.30 – 21.30 hodinModlitba z Taizé / Slavnost světla – účinkují: pěvecký spolek Jizeran (sbormistr Jiří Kurfiřt), instrumentální doprovod: Jarmila Vávrová (hoboj), Jana Kracík Vávrová (fagot), Jana Vávrová (klavír)

22 – 22.30 hodinekumenická modlitba

23-24 hodin koncert – Rusalka před půlnocí –   Věra Poláchová-Kavanová, soprán, Jiří Horčička, klavír

24 hodinzakončení Noci kostelů za zvuku zvonů

Vystaveny budou liturgické předměty, pro zájemce je zajištěno provázení ve všech prostorách sboru, seznámení s jeho historií i současností

Připraveno bude malé pohoštění

Bohoslužby s nedělní školičkou

Srdečně zveme rodiče i prarodiče s dětmi

na

bohoslužby s nedělní školičkou

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech

neděle 23. 11.      9.00 hodin

souběžně s bohoslužbami, které se konají v hlavní modlitebně, bude v malé modlitebně probíhat biblický program pro děti

Děti se zde formou jim přístupnou seznámí s biblickým příběhem. Program je určen zejména pro děti předškolního a mladšího školního věku, ale vítány jsou samozřejmě i děti starší. Setkání je doprovázeno hrami a písničkami.

Bohoslužby slouží farářka Mgr. Lada Kocourková

Program pro děti vede Mgr. Marie Truncová z Liberce

 

Ekumenická dožínková bohoslužba

Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická

a Církev římskokatolická v Semilech

 srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU poděkování (nejen) za úrodu

která se koná v rámci krajské dožínkové slavnosti Semilský pecen

v sobotu 13. září od 8.15 hodin

ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech

slouží p. Jaroslav Gajdošík, farářka Lada Kocourková, farář Filip Susa.

v průběhu bohoslužby vystoupí pěvecký sbor Jizerka

Bohoslužby

Milí přátelé,

léto pomalu končí a s ním i prázdniny a začíná opět období naplněné většími povinnostmi a také starostmi a to jak dětem, tak i jejich rodičům.

Rádi bychom proto poslední srpnové

nedělní bohoslužby

věnovali právě dětem a rodičům, ale i prarodičům, učitelům, vychovatelům a všem, kdo o děti pečují.

Poděkujeme při nich Pánu Bohu za požehnaný prázdninový čas a poprosíme o pomoc a ochranu do všech dní nastávajícího školního roku.

Chcete-li se i Vy k těmto modlitbám připojit, přijďte mezi nás

v neděli 31. srpna 2014

do Sboru Dr. Karla Farského v Semilech v 9. 00 hodin.

 

Srdečně zve

Vaše Lada Kocourková – farářka Církve čs. husitské

Pozvánka k hodinám základů křesťanství

Vážení rodiče,

nabízíme vašim dětem možnost účastnit se hodin základů křesťanství (biblického vyučování).

 Cílem hodin je

– seznámit děti s hlavními biblickými příběhy

– vést děti k hodnotám, které jsou všeobecně přijímány jako dobré a prospěšné pro jedince i společnost

– přispívat k vytváření zdravých mezilidských vztahů a postojů úcty k druhým lidem a životu vůbec

– rozšiřovat všeobecný kulturní přehled

– přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury naší společnosti

 

Cílem hodin není

– jakýmkoliv způsobem agitovat pro církev

– přesvědčovat děti k přijetí určitého vyznání

 

Výuka probíhá

– hravou formou odpovídající věku dětí.

– hodiny jsou doplněny výtvarnými činnostmi, soutěžemi, zpěvem, apod.

 

Hodiny se konají

– ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje (ZŠ F. L. Riegra Semily, ZŠ Waldorfská Semily, ZŠ Chuchelna, Krakonošova ZŠ Loukov)

– jednou týdně v návaznosti na rozvrh a možnosti přihlášených dětí

 

Případné dotazy rádi zodpovíme. Kontaktovat nás můžete

– na telefon: 603 444 151

– na e-mail: ladakocourkova@seznam.cz

 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu nebo řediteli školy, či ji odešlete na níže uvedenou adresu:

 

Mgr. Lada Kocourková, farářka Církve čs. husitské v Semilech

Družstevní 389

513 01 Semily II – Podmoklice

 

Přihláška k účasti na hodinách základů křesťanství

(pro školní rok 2014/2015)

Jméno žáka/žákyně:……………………………………………………………………………………………………………………………

Datum a místo narození:…………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon/mobil (alespoň jednoho z rodičů):….…………………………………………………………………………………

E-mail (rodičů):……………………………………………………………………………………………………………………………………

Škola:….…………………………………………………………………………………………………………Třída:.………………………….

 

Datum:………………………………..

 

Podpis rodičů (zákonného zástupce)………………………………………………………………………………………………

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na zhotovení elektrického vytápění modlitebny Sboru Dr. Karla Farského v Semilech. Nabídku vypracujte, prosím, na přiložených formulářích. Termín pro podání končí 21.7. 2014 – viz „Výzva k podání nabídky“ odst.7.

Kontaktní osoba: Milona Srbová, tel.: 736225510, e-mail: ccsh.semily@tiscali.cz

S pozdravením a přáním hezkého dne

za NO CČSH v Semilech Milona Srbová,
pastorační asistentka

Přílohy:

Návrh smlouvy o dílo

Krycí list – titulní stránka

Výkaz – výměr

Zadavací dokumentace