Pozvánka k hodinám základů křesťanství

Vážení rodiče,

nabízíme vašim dětem možnost účastnit se hodin základů křesťanství (biblického vyučování).

 Cílem hodin je

– seznámit děti s hlavními biblickými příběhy

– vést děti k hodnotám, které jsou všeobecně přijímány jako dobré a prospěšné pro jedince i společnost

– přispívat k vytváření zdravých mezilidských vztahů a postojů úcty k druhým lidem a životu vůbec

– rozšiřovat všeobecný kulturní přehled

– přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury naší společnosti

 

Cílem hodin není

– jakýmkoliv způsobem agitovat pro církev

– přesvědčovat děti k přijetí určitého vyznání

 

Výuka probíhá

– hravou formou odpovídající věku dětí.

– hodiny jsou doplněny výtvarnými činnostmi, soutěžemi, zpěvem, apod.

 

Hodiny se konají

– ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje (ZŠ F. L. Riegra Semily, ZŠ Waldorfská Semily, ZŠ Chuchelna, Krakonošova ZŠ Loukov)

– jednou týdně v návaznosti na rozvrh a možnosti přihlášených dětí

 

Případné dotazy rádi zodpovíme. Kontaktovat nás můžete

– na telefon: 603 444 151

– na e-mail: ladakocourkova@seznam.cz

 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu nebo řediteli školy, či ji odešlete na níže uvedenou adresu:

 

Mgr. Lada Kocourková, farářka Církve čs. husitské v Semilech

Družstevní 389

513 01 Semily II – Podmoklice

 

Přihláška k účasti na hodinách základů křesťanství

(pro školní rok 2014/2015)

Jméno žáka/žákyně:……………………………………………………………………………………………………………………………

Datum a místo narození:…………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon/mobil (alespoň jednoho z rodičů):….…………………………………………………………………………………

E-mail (rodičů):……………………………………………………………………………………………………………………………………

Škola:….…………………………………………………………………………………………………………Třída:.………………………….

 

Datum:………………………………..

 

Podpis rodičů (zákonného zástupce)………………………………………………………………………………………………

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na zhotovení elektrického vytápění modlitebny Sboru Dr. Karla Farského v Semilech. Nabídku vypracujte, prosím, na přiložených formulářích. Termín pro podání končí 21.7. 2014 – viz „Výzva k podání nabídky“ odst.7.

Kontaktní osoba: Milona Srbová, tel.: 736225510, e-mail: ccsh.semily@tiscali.cz

S pozdravením a přáním hezkého dne

za NO CČSH v Semilech Milona Srbová,
pastorační asistentka

Přílohy:

Návrh smlouvy o dílo

Krycí list – titulní stránka

Výkaz – výměr

Zadavací dokumentace

Svatodušní výlet dětí z NO Semily

Jak bývá naším zvykem, letos opět jsme ukončili rok výuky základů křesťanství výletem. Zúčastnilo se ho 15 dětí ve věku 5-14 let ze Semil a okolních obcí a také 3 dospělí.

Naším letošním cílem se stal kostel sv. Mikuláše v Jaroměři a blízké pevnostní město Josefov. V sobotu před Božím hodem svatodušním, tedy 7. června 2014, jsme v 9 hodin vyrazili ze Semil rychlíkem směr Jaroměř. Ve vlaku jsme si králi hru „Kdy už tam budeme“ a za úspěšné plnění úkolů této hry jsme dostávali body, které se zapisovaly do kartičky našeho SVATODUŠNÍHO VÝLETU. Pokračovat ve čtení „Svatodušní výlet dětí z NO Semily“

Škodějov 2013

IMG_3116Duchovní a věřící nejen libereckého vikariátu se v sobotu 16. června 2013 sešli ve Škodějově u Semil na tradiční bohoslužbě pod širým nebem u památníku Dr. Karla Farského, prvního patriarchy CČS. Bohoslužbu vedl Mgr. Pavel Pechanec, biskup královéhradecký, společně s emeritním biskupem Štěpánem Kláskem a duchovními královéhradecké diecéze. Přinášíme fotoreportáž ze slavnostní bohoslužby. Pokračovat ve čtení „Škodějov 2013“