Usnesení Diecézní rady

Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 30. 11. 2016

1. Kontrola usnesení 1.1 Hlasování DR per rollam ze dne 31. 10. 2016 1.1.1. Hospodářsko-finanční a organizačně-právní referát 1.1.1.1 Upřesnění schváleného projektu na přestavbu a využití objektu v Úpici, Svornosti 415 Usnesení: Diecézní rada schvaluje upřesnění schváleného projektu na přestavbu a využití objektu v Úpici, Svornosti 415 - Ubytovna Ararat...