Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 10. 4. 2018

1. Hospodářsko-finanční referát a podklady pro diecézní shromáždění 2018

1.1 Hospodářské výsledky za rok 2017 a přehled půjček k 31. 12. 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje hospodářské výsledky za rok 2017 a přehled půjček k 31. 12. 2017.

1.2 Rozpočet 2018 a výhled na rok 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje rozpočet 2018 a výhled na rok 2019.

Pokračovat ve čtení „Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 10. 4. 2018“