Golem

Církev československá husitská Město Hořice, Městské muzeum a Městská knihovna Hořice

si dovolují vám nabídnout účast na projektu:

„GOLEM – NAJDI SVŮJ ŠÉM“,

který je pořádán při příležitosti letošního 400. výročí smrti vynikajícího židovského učence rabi Jehudy Leva ben Becalel, zvaného Maharal či rabi Lev. Pokračovat ve čtení „Golem“

Odešla farářka ThMgr. Jiřina Heřmanová

V úterý 21. října se rodina, přátelé, představitelé církve a věřící náboženské obce Velký Vřešťov a Hořice naposledy rozloučili v Malé obřadní síni strašnického krematoria s dlouholetou farářkou Církve československé husitské ThMgr. Jiřinou Heřmanovou. Sestra farářka prožila na vřešťovské faře při obětavé službě Bohu, církvi a lidem dlouhých 27 let. Velký Vřešťov a Hořice byly prvním místem její kněžské služby, kam nastoupila v únoru roku 1976 po ukončení teologických studií a kněžském vysvěcení, a zároveň i místem jediným, kde prožila celou svou aktivní službu. Na tom by samozřejmě nebylo nic divného, kdyby ve svém rodném listě neměla jako datum narození uvedeno 11. září 1914. Důvodem k tomuto závažnému rozhodnutí byl slib, který dala v těžké životní situaci Bohu – za záchranu a uzdravení svého jediného syna vystudovat bohosloveckou fakultu a jít sloužit tam, kde bude třeba. A tak v době, kdy jiní odcházejí na zasloužený odpočinek, vystudovala s vyznamenáním Husovu bohosloveckou fakultu, opustila Prahu, v níž prožila celý život, a vydala se na venkov, kde prožila v nelehkých podmínkách téměř tři desítky let. Své práci se věnovala s plným nasazením a těšila se velké úctě a respektu nejen mezi věřícími. I přes postupně přicházející zdravotní potíže nechtěla ani slyšet o odchodu na odpočinek, a tak vytrvala v nelehké službě takřka do svých devadesáti let! Posledních pět let života prožila v domově důchodců v Roudnici nad Labem, kde ve čtvrtek 9. října t. r. ve věku 94 let zemřela.

Pravý a nepravý pokoj

Kázání  o 13. neděli po Duchu sv., ekumenický lekcionář cyklu C

Co s ohněm a rozdělením v duchovním životě, na cestě víry? Přiznávám, že s touto perikopou z Lukášova evangelia nejsem nějak moc srozuměna, dokonce musím přiznat, že se mi nelíbí, je mi nepříjemná. Pána Ježíše máme tolik rádi – jako toho vždy hodného, laskavého, moudrého, neubližujícího, chápajícího, milosrdného, odpouštějícího a přinášejícího pokoj, odpuštění, lásku a spásu všem. Vždyť nazýváme Ježíše „Knížetem pokoje“, „pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám“ (J 14,27) – takovými slovy utěšuje Kristus ustrašené učedníky, „pokoj Páně“ – tak se několikráte zdravíme při bohoslužbě. Pokračovat ve čtení „Pravý a nepravý pokoj“