Bohoslužba a přednášky ze společné konference vikariátů.

Záznamy přednášek ze společné konference duchovních královéhradeckého, libereckého, náchodského a pardubického vikariátu Královéhradecké diecéze Církve československé husitské, konané 9. ledna 2019 v modlitebně náboženské obce v Hradci Králové.

Části:

Bohoslužba z konference duchovních Královéhradecké diecéze CČSH

 

Přednáška Dětský denní rekabilitační stacionář v Hradci Králové, MUDr. Zídková a kol.

 

Přednáška Papežská misijní díla, Leoš Halbrštát

 

Přednáška Sdružení Neratov, Josef Suchár

 

Vikariátní shromáždění v Náchodě

Úvodní pobožností posloužila sestra jáhenka Žaneta Černochová. Se svými čerstvými a velmi zajímavými zkušenostmi nemocniční kaplanky se s námi podělila sestra Alena Naimanová. Bratr David Smetana nás potěšil svými zážitky z cesty po Izraeli. Po zdravici bratra biskupa Pavla Pechance poinformovala sestra Jana Pechancová o dění a činnosti na diecézi. Sestra Sedláčková seznámila přítomné laiky o situaci finanční. Delegáti z jednotlivých NO svými příspěvky seznámili své kamarády a kolegy z ostatních obcí o životě daného společenství. Občerstvení bylo výborné, nálada skvělá, děkujeme.  Anna Holínská

 

Setkání dětí v Semilech

drabovnaO víkendu 11. – 13. 11. 2016 se uskutečnilo setkání dětí náchodského vikariátu v Semilech. Téma bylo Kámen Rabi Nachmana. Připomněli jsme si událost křišťálové noci, a zažili podivuhodný Šábat, kdy se lidé přibližují k Pánu Bohu. Našli jsme mnoho drahých kamenů na úpatí hory Kozákov a neocenitelně vřelé přijetí od semilských. Rád bych tímto jmenovitě poděkoval sestrám Ladě a Mie za opravdu andělské podmínky našeho pobytu v nádherném semilském sboru (i přes naše naléhání semilští nechtěli žádný příspěvek za náš pobyt!). Toto setkání bude, jak doufáme, též podpořeno z fondu pro práci dětí a mládeže při DR v HK.
TK

Vikariátní shromáždění náchodského vikariátu

kalich_nachodNáchodský vikariát Církve československé husitské
se sídlem: Farní úřad CČSH, Nerudova 684, 552 03 Česká Skalice
tel.: 606 658 686 e-mail: ceska.skalice@ccsh.cz

Č.j: 7/2014
V České Skalici 19. 2. 2014

Všem sestrám a bratrům duchovním,
předsedům rad starších, zástupcům pro sněm a diecézní shromáždění,
členům vyšších církevních složek náchodského vikariátu.

Ve smyslu ustanovení §26 odst. 2 Organizačního řádu CČSH

svolávám na sobotu 29. března 2014 od 9.00 hod.
do Husova sboru v Náchodě
vikariátní shromáždění

Pokračovat ve čtení „Vikariátní shromáždění náchodského vikariátu“

Pozvánka na setkání zástupců náboženských obcí

kalich_nachodNáchodský vikariát Církve československé husitské
se sídlem: Farní úřad CČSH, Nerudova 684, 552 03 Česká Skalice
tel.: 606 658 686 e-mail: ceska.skalice@ccsh.cz

Duchovním a radám starších náboženských obcí
náchodského vikariátu V České Skalici 17. 3. 2014

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
zástupců náboženských obcí náchodského vikariátu, které se uskuteční v sobotu dne
8. března od 9.00 hod. ve Farského síni Husova sboru CČSH v Náchodě.

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na setkání zástupců náboženských obcí“