Koncert ve Vrchlabí

garcia_trioMilí přátelé,
mnozí již víte, že Kulturní dům Vrchlabí pořádá i letos jedno ze zastavení Vrchlabského hudebního léta v našem sboru CČSH ve Vrchlabí. Vystoupí García trio pod vedením známého houslového virtuóza E. G. Salase. Spolu s pořadatelem srdečně zve i naše náboženská obec. Více informací na přiloženém plakátku.

Zdraví
Vladimír Hraba

Dokonalá moudrost

Kázání uveřejněné v ČZ 21/2013; Nejsvětější Trojice, J 16,12-15

Sestry a bratři,
pokoj Páně s vámi se všemi. Sedím za psacím stolem s úkolem napsat nedělní kázání, které má mít tu výsadu, že bude otištěno v týdeníku mé církve. To je vcelku ošemetná věc. Budou ho, možná, číst někteří moji kolegové, sestry a bratři z okolí i z konce naší vlasti. Na tyto řádky se asi zadívá i oko vzdělaných a zkušených učitelů, teologů. Musím si tedy dát záležet. Trošku se předvést a ukázat, že mě něco naučili. Je to poněkud tíživá představa. Ale už mám titul (promluvy): Dokonalá moudrost. Mám se tedy od čeho odrazit. Položím si otázku: Co je dokonalá moudrost? Týká nebo dotýká se nás? Lze ji pojmout? Kde ji nalézt? Pokračovat ve čtení „Dokonalá moudrost“

Velikonoce ve Vrchlabí

28.3. Zelený čtvrtek-Pesachová večeře 17.00 fara

29.3. Velký pátek-Pašije 17.00 fara

31.3. Boží Hod Velikonoční-bohoslužba 9.00 fara-modlitebna

Proč pracujeme?

Kázání uveřejněné v ČZ 18/2012, 3. neděle po Velikonocích, J 10,11-18

Sestry a bratři, pokoj vám!

Jsou dva druhy dělníků. Ti, kteří pracují pro peníze a příliš se nestarají o to, co za nimi zůstává, a ti, kteří svoji práci mají rádi a mzdu berou jako její příjemné doplnění. Tito dělníci jsou pro své šéfy pravým požehnáním. Pracují se zápalem a neobtěžují je s požadavky na zvyšování platu. Takových pracovníků by si měli nadřízení pro jejich píli a skromnost hluboce vážit a vytvářet jim dobré pracovní i platové podmínky. To se ale z mnoha důvodů většinou nestává. Pokračovat ve čtení „Proč pracujeme?“

Pro oči nevidíme

Kázání uveřejněné v ČZ 14/2011, 4. neděle postní, J 9,1-41

Co svět světem stojí, přesněji, co člověk na světě stojí, zkoumá jej. Od stvoření až podnes se stále snažíme všechno, co jde, prozkoumat, prohlédnout, poznat. K přízvisku člověk rozumný, kterým jsme se označili, by se dalo přidat i člověk šmejdivý. Pokračovat ve čtení „Pro oči nevidíme“

Naživu nás udržuje víra

Kázání o 1. neděli po Velikonocích, lekcionář „Pokání a obnova církve“

Velikonoční svátky máme za sebou, dobu postní jakbysmet. Prožíváme relativně klidné období, v němž se dle liturgického kalendáře „až tak moc neděje“. Toto zdání je ale klamné. Stále se něco děje. Právě v klidné a pohodové době, kdy je takříkajíc po všem, může přijít událost, která radikálně změní náš život. Pokračovat ve čtení „Naživu nás udržuje víra“

Je jen jeden Bůh

Kázání o 18. neděli po Duchu sv., ekumenický lekcionář cyklu C

V současnosti jsou velmi dobře prodejné postoje, kdy brojíme proti penězům, majetku a veškerému bohatství vůbec. Záměrně říkám prodejné, jelikož takto nešťastně je to v naší společnosti nastaveno. Média z jedné strany glorifikují bohaté a mocné, na straně druhé bohatým a slavným „jdou po krku“. Využíván je pouze ten, kdo se právě hodí do připravovaného pořadu nebo kauzy. Je zapotřebí zvýšit sledovanost? Není nic jednoduššího, než uspořádat třeba golfový turnaj celebrit na podporu libovolného dětského domova. Ti se umí zubit do kamery! Přidají nějaký ten vtip, do kasičky koruny a všichni ve zprávách na vlastní oči uvidí, jak se jejich televize zajímá o nešťastné děti. Médium, které takovou atrakci uvede, se zviditelní a dobře zhodnotí. Pokračovat ve čtení „Je jen jeden Bůh“

Stůjme pevně v Pánu

Kázání o 2. neděli postní, ekumenický lekcionář cyklu C

Když Pán Ježíš směřoval do Jeruzaléma, přišlo za ním několik farizeů a varovali ho: „Měl bys utéci z Galileje, král Herodes tě chce zabít!“ Na první pohled by se z této zprávy někomu mohlo zdát, že farizeové stáli za Ježíšem, že se o něho strachovali, a proto ho přišli varovat. Možná se i oni sami bláhově domnívali, že je Pán uposlechne a třeba i pochválí za „neohroženost, s jakou ho přišli varovat za zády krále“, a do Jeruzaléma se nevydá. Takový byl zřejmě jejich plán a nutno říci, že nebyl tak špatně vymyšlen. Na lidi jako oni by asi zapůsobil. Pokračovat ve čtení „Stůjme pevně v Pánu“