Pouť do Škodějova

V sobotu 13. června 2020 zveme do Škodějova – rodiště Karla Farského, I. patriarchy, kam po šestidenní pouti doputují také poutníci z pěší pouti. Můžete se těšit na Tomáše Kočka & orchestr, Jardu Svobodu & Přátelé člověka nebo Teátr Pavla Šmída, bohoslužby, krásnou přírodu i setkání s mnohými…
….Bratři a sestry, přiblížil se čas, kdy se Škodějov zařadí mezi význačná poutní místa jako je Jeruzalém, Řím či Santiago de Compostela.

 

Škodějov 2019

Srdečně zveme na slavnostní bohoslužby konané u příležitosti vzpomínky prvního patriarchy Církve československé husitské ThDr. Karla Farského – středa 12. června 2019 od 17.00 hodin lesní kaple Dr. Karla Farského ve Škodějově.

Obnovení pomníku rodičů Dr. Karla Farského

Pomník rodičů Dr. Karla Farského dlouhá léta postrádal jejich jména. Proto se Královéhradecká diecéze rozhodla k doplnění jmen. Na hrobu v Roprachticích – místě, kam chodil malý Karel do školy, kde poprvé na Velikonoce zazněla v kostele první bohoslužba v českém jazyce, si již můžeme přečíst, že rodiči našeho prvního patriarchy byli Johanna a František Farských.

Slavnostní bohoslužba k 91. výročí úmrtí ThDr. Karla Farského

rhdr

Ve středu 6. června jsme si ve Škodějově připomněli 91. výročí úmrtí prvního patriarchy naší církve, Karla Farského. V podkrkonošském Škodějově se Karel Farský 26. července 1880 narodil. V lesní kapli, jejímž autorem je architekt Jiří Gebert, za silného dutí větru sloužil bohoslužbu současný patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta, biskup Královéhradecké diecéze Pavel Pechanec, liberecký vikář Benjamin Mlýnek, vysocký farář Vladimír Hraba, bakovská farářka Kateřina Havelková, kazatel Ondřej Bezděk a liberecký jáhen Vítězslav Lorenovicz. Místo má své nezaměnitelné podhorské až horské kouzlo, tudíž také bohoslužba měla svou neopakovatelnou atmosféru. Už jen například proto, že v tento parný den vál vítr vskutku mocně a v pravých okamžicích dodával důraz nejen důležitým momentům kázání Benjamina Mlýnka, ale též vrcholným okamžikům bohoslužby samotné. Původní přímluvné modlitby Karla Farského byly aktualizovány a proneseny tak, že se vztahovaly k problémům a bolestem našeho současného světa.

cof
dav

Pokračovat ve čtení „Slavnostní bohoslužba k 91. výročí úmrtí ThDr. Karla Farského“

Diecézní den 13.6. 2015

Vážení přátelé,bratři a sestry.

Video spustíte otevřením celého příspěvku.

V prohlášení Církve československé husitské je krásná věta,kterou se snažíme plnit s Boží pomocí.

 „Naplnění vědeckého poznání Duchem Kristovým“

Jak silné společenství pod vedením Královohradecké diecéze Církve československé husitské  a vedením  bratra biskupa Mgr. Pavla Pechance  posuďte sami.

Poděkování náleží všem,kdo se účastnili této akce,evangelizační komisi za přípravu diecézního dne,

vedení diecéze za obrovskou podporu,faráři z Vysokého nad Jizerou a realizačnímu týmu TV – VÍra.

Poděkovat všem není možné a tak Vám předkládáme video z této akce.Věříme že se diecézní den stane tradicí a v příštím roce a dalších letech se zde opět setkáme.

Projekt internetové televize TV – VÍRA je těsně před spuštěním.

Požehnané prázdninové dny Vám všem.husuv rok

Škodějov 2014

IMG_8495V sobotu 14. června 2014 jsme se sešli k tradiční bohoslužbě na památku úmrtí prvního patriarchy Církve československé, ThDr. Karla Farského. Kvůli nepříznivému počasí se bohoslužba nekonala v poutním areálu ve Škodějově, ale v příjemném prostředí sboru Dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou. Protože již den před bohoslužbou se ve Vysokém sešla Biskupská konference CČSH a v sobotu zde zasedala Ústřední rada, bohoslužbu sloužili s bratrem patriarchou Tomášem Buttou biskupové Pavel Pechanec (biskup královéhradecký), Juraj Dovala (biskup brněnský) Filip Štojdl (biskup plzeňský) a David Tonzar (biskup pražský).

Bohoslužbu hrou na harmonium doprovázel Mgr. Zdeněk Kovalčík, farář ve Zlíně.

V promluvě bratr patriarcha připomněl odkaz Karla Farského, zejména jeho nadšení a úsilí, jež vynaložil na budování nové církve. Připomněl, že Karel Farský ve všem spoléhal na Boha a totéž přílsluší i nám – jeho následovníkům.

[pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/105737501419007343200/albumid/6024845515220451585?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]

Po bohoslužbě se biskupové přesunuli do Škodějova, místa, kde stával rodný dům Karla Farského a pomodlili se i na tomto místě. Děkujeme Bohu za příležitost se shromáždit, připomenout si osobu zakladatele církve a především možnost společně chválit Boha a slavit společenství s ním.