I senioři rádi soutěží

Ve středu 12. září proběhl v našem Domově U Spasitele ve Frýdlantu v Čechách 2. ročník seniorského pětiboje. S velkým nasazením zápolili dědečkové a babičky v disciplínách jako sestřelování plechovek, hod klubíčkem na koš nebo rychlostní třídění barev.

U odpoledního kafíčka pak proběhlo vyhlášení vítězů. Výherce získal jako první cenu okružní jízdu kolem domova v doprovodu sličných ošetřovatelek a pejska. V duchu olympijského hesla  „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“  měli z pěkně stráveného dne radost všichni, kdo se ke sportovnímu klání odhodlali.

Pozvání na Pouť pro pravdu s MJH

Husův svátek oslavíme letos již sedmou Poutí pro pravdu s Mistrem Janem.
Pouť zahájíme pobožností v 9.30 ráno v pátek 6. července v Husově sboru a postupně projdeme několika zastaveními (náměstí u morového sloupu, u gymnázia, na konci Hvězdecké, na Jiráskově cestě a v Křinicích, kde se občerstvíme v Americe, dále pak u Hubertovy kapličky pod Stěnami a u vyústění cesty k silnici vedoucí z Pasů). Připomeneme si nejen historii vážící se k Husově postavě, ale zejména výzvy z jeho odkazu zasahující naši současnost. Pouť trvá zpravidla do 15 hodin, kdy se účastníci rozjedou domů ze zastávky u jetřichovské křižovatky.
Zveme ekumenickou i širší veřejnost.

„Budeme stavět! Výstava k 80. výročí Sboru Dr. Karla Farského v Semilech

Osmdesát let od položení základního kamene ke stavbě Sboru Dr. Karla Farského v Semilech – Podmoklicích. Zahájení výstavy proběhne v rámci Noci kostelů 25. května 2018 v 18 hodin s přednáškou Mgr. Petry Šternové o historii a stavbě sboru. 23. září proběhne slavnostní bohoslužba k 80. výročí otevření sboru za přítomnosti patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty. Výstava potrvá do 25. listopadu 2018.pozvánka

„Dáváme Bacha“, aneb varhanní koncert žáků ZUŠ v Žamberku

25.4.2018 se v Husově sboru v Žamberku konal už třetí ročník varhanního koncertu žáků ZUŠ. Tentokrát jsme „Dávali Bacha“ a o koncert byl veliký zájem. O tom svědčil do posledního místečka zaplněný sbor. Děkujeme Nebeskému Otci i všem účinkujícím, že jsme se mohli nechat povznést opravdu překrásnou hudbou mladých, nadaných žáků :)

Ukliďme své město

Veřící z Husova sboru v Žamberku se dne 7.4. zapojili do celostátní akce Ukliďme své město. Příjemným překvapením byl fakt, že se zcela spontánně připojilo 15 mladých lidí, kteří měli touhu nezištně přiložit ruku k dílu, prostě proto, že je to dobré. A tak věříme, že toto dílo dnes viděl i Hospodin a snad z toho měl radost, tak jako my :-)

Vernisáž výstavy a koncert kapely The Complication v Žamberku

V pátek 16.2.2018 se v Husově sboru v Žamberku uskutečnila vernisáž výstavy Víra, naděje, láska – bezmála 100 let života CČSH. Poté následoval koncert hudební kapely The Complication. Návštěvníci obou akcí byli velmi spokojeni, protože v Žamberku to zase jednou vonělo životem. A aby také ne, když nás bylo dohromady skoro 80. Díky Pánu :-)

Radujte se

 – to doporučil kdysi apoštol Pavel křesťanům (ve Filipech a v Tesalonice). A těm dnešním by to nejspíš opakoval ještě vícekrát než jim tehdy, kdyby uviděl naše vážné křesťanské obličeje a rezervovanou důstojnost. Jenže přece jen by na ten první pohled nejspíš nedal. Spíš by se dal do hovoru a podle něj usoudil, co pod tou slupkou, kterou nosíme na veřejnosti, vlastně je.
A tak se ptáme, co by našel? Moralistické povzdechy, žehrání na zkažený svět a skupinovou povýšenost by určitě jako křesťanské jednání nehodnotil. Na druhou stranu dobře věděl, že skutečná radost se neprojevuje hřmotným veselím.  Věděl, že to může být také tichá, vnitřní záležitost, která unese i kdejakou bolest (ale netváří se bolestínsky) a hlavně drží a vydrží. Je to tím, že má svůj zdroj v jiných než vnějších (veselých) událostech či podmínkách.
A tak jsme se mohli radovat dokonce v propůjčeném kostele, nezávisle na počtu zúčastněných, jen s vědomím, že máme společenství s tím vzkříšeným Kristem, jehož obraz ve vitráži se nám vznášel před očima. Ano, píšu o neděli 22. října, kdy jsme ke slavnosti v kostele Vzkříšení (v Husově sboru) v Broumově přivítali hosty zblízka i zdáli. O bohoslužbách vedených královéhradeckým biskupem P. Pechancem a místní farářkou J. Wienerovou. O slibu nové rady starších. O krásné hudbě a o zpěvu rozléhajícím se v kostele. O setkání kolem stolu v modlitebně, kde se ještě jednou rozsvítil zpěv Bohemáčku.
Radovali jsme se z každého, kdo se přišel radovat s námi. A protože ta pravá radost nevyprchá po skončení slavnosti, zůstává v nás. Zároveň zůstává i vděčnost za společné chvíle, za Boží blízkost, za nové naděje v našem usilování. Přeji takovou radost i vám. Hledejte a najděte její pramen.
Víme o něm a vracíme se k němu při každých bohoslužbách, při čtení Bible, při modlitbách. Ten pramen je v Bohu a přeji ho najít každému. Protože každému je určen. To jen my lidé si občas před prosté záležitosti nastavíme spoustu překážek a pak se na ně vymlouváme.
Radujte se, lidi! Umíte to ještě? Znáte k tomu cestu?                                        Jana Wienerová

Fotogalerie

Setkání rodin 2017 – Jánské Lázně: Putování s Abrahamem

 

 

 

 

 

 

 

Každá výprava je jedno velké dobrodružství. Musím se přiznat, že naše putování s Abrahamem nebylo žádnou výjimkou. Již celé to naplánovat a napjatě čekat, zda se najdou odvážné rodiny, které pojedou, nás stálo mnoho nervů a modliteb, ale s Boží pomocí se nakonec počet rodin ustálil na šesti, a tak jsem vyrazili.

Všichni dospělí, všechny děti i všichni pořadatelé a hlavně kuchaři dorazili se srdcem na dlani, a tak celé setkání bylo velice radostné, pohodové a pokojné, jak jen to s plnou budovou dětí jde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Společně jsme s Abrahamem putovali do zaslíbené země a očekávali jsme vyplnění Božího slibu ohledně narození Izáka. A při tom všem jsme si stačili hrát, zpívat, modlit se, vyrábět ovečky i protáhnout si svaly, o kterých ani nevíme, že je máme. V neděli jsme sloužili společnou bohoslužbu a v pondělí objevili velký poklad. Nejen ten sladký, ale i ten, že nás má Pán Bůh rád a své sliby drží.

Pane Bože, děkujeme Ti za společně strávený čas, za lásku a přátelství, která jsme díky Tobě směli prožít, a také za každého, kdo se na uskutečnění podílel: zejména děkujeme za Štěpána a Emilku Kláskovy, Ladu a Pavlínku Kocourkovy a nejvíc za kuchaře Vláďu a jeho pomocnici Káju. Amen

 

Diecézní setkání mládeže 2017: (Ne)BOJ (se) VÍRY

 

 

 

 

 

 

 

V květnu se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání mládeže naší diecéze. Nejprve se z nás v pátek stali rytíři – museli jsme kvůli tomu projít těžkými úkoly a zkouškami, abychom prokázali, že máme ctnosti, které každý rytíř potřebuje: moudrost, uměřenost, lásku, statečnost, štědrost a píli. Když jsme složili biblický verš z nápověd, které jsme získali při splnění úkolů, popisující Boží zbroj každého z nás, byli jsme pasováni na rytíře a šlo se do hajan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý den jsme se školili díky Elišce Silné v bojovém umění Ai-ki-do a poté jsme zkoušeli i naše duševní schopnosti ve hře Aktivity, abychom svého bojovného ducha plně vypustili v Laser game. Nakonec jsme se vydali na výpravu, kde jsme objevovali naše neřesti v hradeckých lesích. Poté se naše meče proměnily v kříže, abychom poznali, co je tím pravým bojovým nástrojem pro náš život. A večer jsme ukončili sledováním společného filmu Mise, který je o tom, jak se víra šířila, někdy správně a jindy nesprávně.

V neděli jsme se zúčastnili bohoslužeb v hradeckém sboru a rozjeli se domů. Myslím, že jsme si odvezli radost z Boží i lidské blízkosti a z prožitých zážitků.