2. ekumenický Kirchentag

Vážené sestry, vážení bratři,
ve dnech 12. do 16. května 2010 se bude konat 2. ekumenický Kirchentag, tentokrát v Mnichově. Program bude bohatý (přednášky, výstavy, písně, tance) a čeká nás také Český večer, ekumenické bohoslužebné shromáždění s programem a pohoštěním v jednom z mnichovských kostelů.

Ekumenická rada církví v ČR získala od pořadatelů výjimečnou nabídku a za malý poplatek 1000,- Kč na osobu zajistí dopravu autobusy do Mnichova a zpět, ubytování ve školách a vstupenku do areálu, kde se koná velká část programu.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Kateřina Děkanovská, ÚR CČSH