Charitativní koncert v Pardubích

Náboženská obec Církve československé husitské v Pardubicích pořádá v Husově sboru v neděli 19. listopadu v 18 hodin koncert sboru Rebelcanto pod uměleckým vedením Petra Hostinského. Vstupné dobrovolné. Určeno ve prospěch transparentního konta pro Adámka Vyčítala. Srdečně zveme.