Další tři zvony pro královéhradeckou zvonohru

V dubnu letošního roku jsme vám z Hradce Králové radostně oznamovali odlití a slavnostní uvedení zvonů nesoucích jméno Jana Husa a Jana Amose Komenského a nyní po půl roce můžeme připojit oznámení a pozvání na slavnostní uvedení dalších tří nově odlitých zvonů pro královéhradeckou koncertní zvonohru, a to ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 18. 00 h ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové za účasti bratra patriachy ThDr. Tomáše Butty, mistra zvonaře Petra Rudolfa Manouška, představitelů města i kraje, ale také výborných muzikantů – varhanice Jiřiny Dvořákové a Radka Rejška, kteří toto slavnostní uvedení hudebně doprovodí.

První z těchto zvonů ponese jméno soluňských bratří Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, druhý jméno knížete Václava a třetí jméno prvního českého biskupa Vojtěcha. I jména dalších zvonů budou spjata s významnými křesťanskými osobnostmi. Chceme pokračovat opatem Prokopem, kněžnou Ludmilou, Anežkou Českou a Zdislavou z Lemberka. Pak budou následovat zvony pojmenované po význačných předchůdcích reformace a po představitelích různých proudů české reformace. Přes národní obrození bychom pak v závěru rádi dospěli až ke křesťanským osobnostem, které se zapsaly do našich dějin ve 20. století.

Je před námi ještě pěkný kus cesty, ale chceme Pánu Bohu vyjádřit svou vděčnost za to, co se již s jeho požehnáním podařilo, a poprosit o jeho vedení a posilu v dalších krocích. Děkujeme i vám všem, kteří jste na zvonohru svým darem přispěli, a zároveň připomínáme, že veřejná sbírka pokračuje i nadále a můžete se k ní stále připojit odesláním svého příspěvku na transparentní účet náboženské obce Hradec Králové č. 4862517001/5500 (s variabilním symbolem 329) Zvon pojmenovaný po soluňských bratřích Cyrilu a Metodějovi na sobě ponese úryvek z Předzpěvu k slovanskému překladu evangelia: „Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum.“ Kéž tedy hlas zvonů zní k Boží chvále a zároveň i nás vybízí k Boží oslavě a ke slyšení Slova, které se vtělilo v Ježíši Kristu.

Do Hradce Králové vás srdečně zve

Štěpán Klásek, královéhradecký biskup

Napsat komentář