DAR LÁSKY

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“  Matouš 19, 14

Vážené sestry, vážení bratři,
chtěl bych Vám všem, kteří jste v minulém školním roce pracovali s mladší generací, vedli hodiny náboženství a kluby, připravovali výlety, víkendové pobyty nebo letní tábory pro děti a mládež, vyjádřit velké díky. Vaše služba není vždy viditelná a zřejmá, výsledky nejsou hmatatelné a přesto se nevzdáváte, uvědomujete si význam svého povolání. Nesloužíme sami sobě, nesloužíme lidem pro pochvalu – chceme sloužit našemu Pánu tam, kam nás povolal. Překonávat překážky doby a místa bývá těžké. Právem patří velký dík Vám všem, kdo chcete byť třeba v „malém“ přispět k potřebnému svědectví života víry pro mladou generaci.

biskup Pavel

Královéhradecká diecéze CČSH na neděli 3. září 2017 vyhlašuje bohoslužebnou sbírku DAR LÁSKY určenou pro podporu práce s dětmi a mládeží. (viz. příloha) Sbírku prosím odešlete na účet DR v Hradci Králové č. 107-6504180217/0100 pod variabilním symbolem 02 + číslo náboženské obce.