Den Farského – diecézní den a celocírkevní pouť ve Škodějově a ve Vysokém