Den vítězství 8. května v Českém Dubě

Již od roku 2009 přichází občané Českého Dubu k objektu kříže v areálu johanitské komendy na Rajském dvoře oslavit státní svátek 8. května jako den ukončení 2. světové války. Přichází společně uctít památku všech válečných obětí z let 1938 – 1945 a připomenout si jména spoluobčanů se vztahem k Podještědí, kteří během druhé světové války položili život. Jména všech přečetl starosta TJ Sokol Český Dub Libor Škoda. Krutost doby 2. světové války připomněla ředitelka muzea Mgr. Helena Gollová mrazivým příběhem pamětníka z Podještědí, který prošel koncentračním táborem Mauthausen. Přítomné dále pozdravil Mgr. Pavel Pechanec, VIII. biskup královéhradecký Církve československé husitské, který v Českém Dubě dlouhá léta působil jako farář. Aktuální poselství konce 2. světové války přinesla také farářka Církve československé husitské Mgr. Kateřina Havelková a farář Církve římskokatolické Miroslav Maňásek. Atmosféru slavnostních okamžiků umocnilo hudební a taneční vystoupení folklorního souboru Horačky a historické motocykly z doby 2. světové války. Poděkování a úcta patří všem, kteří přišli státní svátek do Českého Dubu společně s námi oslavit v době, kdy oslavy nejsou povinné.