Dětský letní tábor

Dětský letní tábor 2015 – vývěska a nabídka

Dětský letní tábor

pardubického vikariátu Církve československé husitské

tábor se koná v termínu 15. srpna – 22. srpna

táborová hra se nazývá: Léto s indiány

Tábor je určen pro školní děti, děti mladší 6 let se mohou zúčastnit jen v doprovodu rodičů a po předchozí domluvě s vedoucími tábora.

Tábor je veden v duchu křesťanské zvěsti. Děti stráví dobu tábora v přírodě blízko Toulovcových maštalí.

Ubytování bude v rekreačním zařízení ve Vranicích u Jarošova. Rekreační zařízení má veškeré vybavení a odpovídající zázemí.

Cena tábora je 2.400,- Kč a zahrnuje stravu, pitný režim, poplatek za ubytování, poplatek za lůžkoviny, pojistné, režijní náklady. Cena je ze strany církve dotována.

Závazné přihlášky je třeba odeslat do 10. června na farní úřad v Pardubicích       

 

Napsat komentář