Devadesátka Sboru kněze Ambrože

Devadesát let. To je výročí, které si v letošním roce připomínáme u nás v Hradci Králové, protože právě tolik let v září uplyne od postavení areálu Sboru kněze Ambrože. Mnohé sbory naší diecéze už mají tento milník za sebou, v roce 2019 slavíme my. Každý měsíc bychom chtěli do sboru kromě bohoslužeb, biblických hodin a večerních pobožností vnést alespoň jednu akci – přednášku, divadlo, duchovní ztišení, koncert, diecézní den… Ale nechceme oslavovat jen cihly a beton, i když krásně a jedinečně provedené architektem Josefem Gočárem. Chceme děkovat Pánu Bohu, že po těch devět desítek let mohl tento areál vytvářet zázemí a duchovní domov pro mnohé. Nejen pro sestry a bratry z církve a z ekumeny, ale i pro lidi nevěřící a hledající. Kéž nám i tento rok Pán Bůh požehná a naše duchovní rodina se ještě více rozroste. Těšíme se i na vás, pokud přijdete oslavovat s námi!