Diecéze

Úřad Královéhradecké diecéze Církve československé husitské

Kontaktní adresa: Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 511 067
E-mail: dieceze.hradec@ccsh.cz

_

Biskup: Mgr. Pavel Pechanec
– 723 045 299, 495 512 453; biskup@ccshhk.cz
Místopředsedkyně DR a ředitelka úřadu DR: Ing. Zdenka Sedláčková
– 778 545 997; zdenka.sedlackova@ccsh.cz
Finanční zpravodaj DR: Ing. Ladislav Šťastný
– l.stastny1zavinaccentrum.cz
Tajemnice: Mgr. Jana Pechancová
– 778 520 955; dieceze.hradec@ccsh.cz
Kazatel v administrativě: František Erben
– 778 545 989, erbenfzavinacseznam.cz

 

 

 

Královéhradecká diecéze CČSH

Diecézní orgány Královéhradecké diecéze CČSH

Diecézní rada

 • Mgr. Benjamin Mlýnek
 • Mgr. Jiří Plhák
 • Ing. Ladislav Šťastný
 • Mgr. Aleš Tomčík
 • Ing. Jiří Čermák
 • Mgr. Petra Tamchynová
 • Aleš Toman
 • Biskup

 • Mgr. Pavel Pechanec
 • Místopředseda Diecézní rady

 • Ing. Zdenka Sedláčková
 • Finanční zpravodaj Diecézní rady

 • Ing. Ladislav Šťastný
 • Diecézní revizní finanční výbor

 • Mgr. Václav Böhm
 • Jana Kábrtová
 • Miloslava Pellyová
 • ThDr. Jan Rokyta
 • Zdeněk Věchet
 • Ing. Marie Fejtková
 • Karel Kryst
 • Mgr. Ing. Henrieta Zejdová
 • Karla Jínová
 • Mgr. Václav Böhm
 • Miloslava Pellyová
 • ThDr. Jan Rokyta
 • Zdeněk Věchet
 • Ing. Marie Fejtková
 • Karel Kryst
 • Ing. Jiří Borovec
 • Eliška Silná
 • Mgr. Erika Oubrechtová
 • Diecézní kárný výbor

 • Mgr. Tomáš Altman
 • Ing. Lenka Přibylová
 • Mgr. Lada Kocourková
 • František Erben
 • Mgr. Alena Fabiánová
 • Mgr. Vladislav Pek
 • Martin Marek
 • Duchovní při Diecézní radě

 • Vojtěch Basl
 • ThDr. Radoslav Hobza
 • Bohumil Klásek
 • Dagmar Kuchtová
 • Lenka Klásková
 • Věra Tesařová
 • Mgr. Františka Klásková
 • Mgr. Františka Tichá
 • Jaroslav Tesař
 • Duchovní při vikariátu Pardubice

 • Věra Říhová
 • Duchovní v trvalém důchodu

 • Mgr. Jaroslav Brázdil
 • Mgr. Naděžda Brázdilová
 • Mgr. Libuše Hanušová
 • Vlastimil Klos
 • Mgr. František Kuchta
 • Helena Kyselová
 • Mgr. Zdeněk Lulek
 • Alena Nepilá
 • Mgr. Dagmar Spáčilová
 • Mgr. Zdeněk Svoboda
 • Mgr. Jaromír Tuček
 • Mgr. Jan Votava
 • Blanka Fabiánová
 • Bohumil Klásek
 • Mgr. Jaroslava Böhmová
 • Miloslava Pellyová
 • ThDr. Radoslav Hobza
 • Mgr. Václav Böhm
 • Libuše Hobzová
 • Mgr. Jiřina Mojžíšová
 • Daniela Rajmonová
 • Duchovní ve specifických službách

 • Mgr. Tomáš Altman
 • Vikáři

 • Mgr. Benjamin Mlýnek
 • Mgr. Aleš Tomčík
 • Mgr. Jiří Plhák
 • Mgr. Petra Tamchynová
 • Celocírkevní orgány CČSH

  Církevní kárný výbor

 • Mgr. Miroslava Mlýnková
 • Církevní revizní finanční výbor

 • Milona Srbová
 • Církevní zastupitelstvo

 • Milona Srbová
 • Mgr. Kateřina Havelková
 • ThDr. Jan Rokyta
 • Mgr. Jiří Plhák
 • Mgr. Aleš Tomčík
 • Marie Frýbová
 • Mgr. Olga Líbalová
 • Právní rada

 • JUDr. Michael Kučera
 • JUDr. Miloš Vošta
 • JUDr. Michael Kučera
 • JUDr. Miloš Vošta
 • Mgr. Vladislav Pek