Kárné výbory

Diecézní kárný výbor

Jméno
František Erben
Mgr. Alena Fabiánová
Mgr. Lada Kocourková
Martin Marek
Mgr. Vladislav Pek
Ing. Lenka Přibylová

Církevní kárný výbor

Jméno
Mgr. Miroslava Mlýnková