Duchovní a zaměstnanci

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH i laické zaměstnance. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.