Duchovní v trvalém důchodu

Kontaktní údaje

Kontakt neuveden.

Kontakty

Hobzová Libuše

duchovní


Mgr. Mojžíšová Jiřina

duchovní


Pellyová Miloslava

duchovní


ThDr. Hobza Radoslav

duchovní


Mgr. Böhm Václav

duchovní

Telefon: 605 536 991
E-mail: vaclavbohm@email.cz


Mgr. Böhmová Jaroslava

duchovní


Klásek Bohumil

duchovní


Mgr. Votava Jan

duchovní