Diecézní shromáždění Královéhradecké diecéze CČSH 20. května 2017

Z loňského Diecézního shromáždění 23. 4. 2016.