Dny evropského dědictví v Chrámu Pokoje

ded_hradekMěsta Hrádek nad Nisou, Liberec a Zittau (D) připravila společný program prohlídek v rámci Dnů evropského dědictví. I naše náboženská obec se zapojila do této celoevropské akce a přivítala v Chrámu Pokoje více než 200 návštěvníků z Čech i Německa. V sobotu 8. září měli návštěvníci této akce v Hrádku možnost zúčastnit se komentované prohlídky jak muzea v Bráně Trojzemí tak i v barokním římskokatolickém kostele sv. Bartoloměje a husitském novorenesančním kostele, který nese název Chrám Pokoje. Zájem o tuto akci byl poměrně velký, a tak jsme měli možnost uvítat nejen známé tváře, ale i návštěvníky, kteří byli v Chrámu Pokoje vůbec poprvé.

Chrám Pokoje vybudovali, stejně jako například kostel v nedalekém Frýdlantu, němečtí lutheráni. Byl postaven za rok a věřící se v něm poprvé sešli k bohoslužbám 1. 12. 1901. Když po válce museli němečtí obyvatelé pohraničí opustit, převzal jejich kostely stát a ten je v 50. letech roz dělil mezi protestantské církve. Ten v Hrádku nad Nisou získala naše církev, k bohoslužeb ným obřadům jej však využívají i další protestantské církve a koná se zde mnoho ekumenických setkání. Není bez zajímavosti, že i oslavy 100 let zde společně s naší náboženskou obcí a jejími hosty slavili i zástupci mnoha lutherských náboženských obcí německé Žitavy a jejího okolí. Naštěstí se zachovala většina původního vybavení kostela a návštěvníci měli i možnost prohlédnout si například staré stavební plány, dobové fotografie, náčrtky lustrů i věžních hodin.

Příští ročník plánujeme ukázat návštěvníkům i prostory věže, kde je nejen původní hodinový stroj, ale i zvon, který zůstal, když za války další dva odvezli k roztavení, aby měli materiál na děla.

Chrám Pokoje v sobě odráží pohnutou minulost dějin zdejšího regionu Trojzemí. To, že se zde dnes setkávají lidé různých vyznání ze všech tří zemí, nebylo vždy samozřejmostí. Je dobře, že dnes můžeme společně hledat a prožívat to, co nás spojuje a společná víra v Hospodina je základ, který pomáhá překonat rozdíly, které jsou součástí života v tomto regionu.

Převzato z ČZ 40/2012

Napsat komentář