Dobročinné dílny v Ambře

AMBRA -středisko Husitské diakonie při Královéhradecké diecézi CČSH připravila další dobročinnou dílnu, kde se šily zatmívací dečky na inkubátory pro Fakultní nemocnici, zdravotní pomůcky a dárky pro Dětský denní rehabilitační stacionář. Všem dobrovolnicím patří velký dík..