Ekumenické bohoslužby v předvečer Mistra Jana Husa

Ekumenické bohoslužby v předvečer Mistra Jana Husa s jeho citáty z listů a knih, které přednesla zdejší sestra farářka Františka Klásková a bratr biskup Pavel Pechanec. Kázáním posloužila sestra vikářka CČE Kristýna Kupfová. Po malém posezení následoval koncert Slávka Klecandry, kde také zazněla Husova píseň Ó, nejmladší Kriste – ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové – Slavíme 90 let 🙂.