Fond rozvoje – výzva

Královéhradecká diecéze CČSH vyhlašuje výzvu v rámci Fondu rozvoje na: Diakonické a sociální dílo církve – práci se sociálně znevýhodněnými skupinami, rozvoj a podporu osob v tomto díle působících.

Termín vyhlášení: 31. 1. 2020
Příjem žádostí: 1. 2. – 29. 2. 2020
Usnesení DR o příspěvku: 15. dubna 2020
Čerpání: 1. 1. – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 1. 1. – 31. 12. 2020

Způsob podání žádosti: 1x v písemné podobě,  1x v elektronické podobě

Předmět podpory:
–  Podpora diakonických středisek
–  Školení se zaměřením na sociální tématiku přednostně pro duchovní,                      kazatele, pastorační asistenty, dále pak pro laické pracovníky již v sociální
a diakonické oblasti se angažující
–  Podpora sociálních a diakonických aktivit

Okruh žadatelů: Náboženské obce KH diecéze, KH diecéze, diakonická střediska KH diecéze

Omezení podpory:  Předpokladem pro získání grantu je dodržení podmínek poskytování finanční podpory uvedených ve statutu Fondu rozvoje a Podmínkách pro poskytování finanční podpory. Poskytnutí finanční podpory je podmíněno řádným podáním celkového vyúčtování dotace předcházejícího roku v souladu s kritérii.

Příjem žádostí:  Úřad diecézní rady Hradec Králové
                                   Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové
                                   email: petra-rezkova@seznam.cz, dieceze.hradec@ccsh.cz
                                  tel.: 608 404 746 kancelář diecéze 

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webu.