Fond rozvoje – výzva

Královéhradecká diecéze CČSH vyhlašuje výzvu v rámci Fondu rozvoje na: Diakonické a sociální dílo církve – práci se sociálně znevýhodněnými skupinami, rozvoj a podporu osob v tomto díle působících.

Termín vyhlášení: 30. 1. 2019
Příjem žádostí: 1. 2. – 28. 2. 2019
Usnesení DR o příspěvku: 16. dubna 2019
Čerpání: 1. 1. – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019

Způsob podání žádosti: 1x v písemné podobě,  1x v elektronické podobě

Předmět podpory:
–  Podpora diakonických středisek
–  Školení se zaměřením na sociální tématiku přednostně pro duchovní,                      kazatele, pastorační asistenty, dále pak pro laické pracovníky již v sociální
a diakonické oblasti se angažující
–  Podpora sociálních a diakonických aktivit

Okruh žadatelů: Náboženské obce KH diecéze, KH diecéze, diakonická střediska KH diecéze

Omezení podpory:  Předpokladem pro získání grantu je dodržení podmínek poskytování finanční podpory uvedených ve statutu Fondu rozvoje a Podmínkách pro poskytování finanční podpory. Poskytnutí finanční podpory je podmíněno řádným podáním celkového vyúčtování dotace předcházejícího roku v souladu s kritérii.

Příjem žádostí:  Úřad diecézní rady Hradec Králové
                                   Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové
                                   email: dieceze.hradec@ccsh.czpetra.rezkova@ccsh.cz,
                                  tel.: 608 404 746 kancelář diecéze 

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webu.