Golem

Církev československá husitská Město Hořice, Městské muzeum a Městská knihovna Hořice

si dovolují vám nabídnout účast na projektu:

„GOLEM – NAJDI SVŮJ ŠÉM“,

který je pořádán při příležitosti letošního 400. výročí smrti vynikajícího židovského učence rabi Jehudy Leva ben Becalel, zvaného Maharal či rabi Lev.

Projekt je určen pro žáky základních a středních škol a jeho smyslem je nejen připomenout účastníkům známou legendu o Golemovi, ale nechat je nahlédnout do nesmírně bohatého světa židovské moudrosti, z níž mnohé převzala i naše moderní společnost.

Projekt bude zahájen přednáškou hebraistky Mgr. Terezie Dubinové Ph.D o Golemovi a na ni naváže výtvarná soutěž, při níž účastníci v rámci výuky pod vedením svých pedagogů ztvární libovolnou výtvarnou technikou svou představu o Golemovi jakožto umělé bytosti a o možnostech a smyslu jejího oživení .

Podmínky soutěže a harmonogram projektu:

1. Přihlášení:

Přihlášky je nutno předat nebo zaslat koordinátorce projektu PhDr. Oldřišce Tomíčkové do hořického muzea nebo na adresu: tomickova@muzeum.horice.org nebo oldriska.tomickova@seznam.cz nejpozději do 10. března 2009.

Přihlášky za jednotlivé školy by měly obsahovat: počet tříd s určením ročníků, přibližný počet žáků a jména pedagogů, kteří budou se žáky na projektu pracovat.

2. Přednáška o Golemovi:

Přednáška proběhne ve 2. polovině března t. r. Termín a místo budou určeny s ohledem na počet přihlášených a po dohodě s ředitelstvím škol.

3. Kategorie:

Soutěžní práce budou rozděleny do těchto věkových kategorií:

  • a) nižší stupeň základních škol
  • b) vyšší stupeň základních škol a nižší stupeň osmiletého gymnázia
  • c) střední školy
  • d) ostatní (vzhledem k plánované přednášce pro veřejnost vyhlašujeme i kategorii pro dospělé)

Soutěže se v případě zájmu mohou samostatně zúčastnit i děti, jejichž třídy se nepřihlásí k projektu.

3. Uzávěrka soutěže:

Soutěžní práce je třeba odevzdat do dětského oddělení Městské knihovny Hořice nejpozději do 25. června 2009. Každá práce musí být označena jménem autora a dále je třeba připojit jeho věk, adresu, školu a třídu.

4. Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků:

Vyhodnocení provede odborná porota složená ze zástupců pořádajících organizací. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a vítězné práce oceněny v rámci Evropských dnů židovské kultury o prvním zářijovém víkendu v hořické synagoze, kde bude zároveň instalována výstava nejzdařilejších prací. Výstava bude následně přesunuta do Městské knihovny.

Těšíme se na setkání s vámi při projektu, který přinese vám i vašim žákům zábavu, radost i poznání.

Za všechny zúčastěné:
PhDr. Oldřiška Tomíčková
Mgr. Eliška Zapletalová-farářka
Ilona Hynková – ředitelka knihovny
Mgr. Terezie Dubinová Ph.D – hebraistka


Náboženská obec Církve československé husitské ve Velkém Vřešťově (a Hořicích), IČ 657 15 489; Velký Vřešťov čp. 94, 544 54, tel.:607 744 739, eliska.zapletalova@seznam.cz


GOLEM

V letošním roce si připomeneme 400 let od úmrtí vynikajícího židovského učence, uznávaného učitele a moudrého člověka rabi Jehudy Leva ben Becalel, zvaného Maharal či rabi Lev (narozen kolem r.1525, zemřel 1609).

Za svého života působil mj. v Čechách. My jej známe z pražské legendy o stvoření Golema. Podle této legendy měl rabi společně s dalšími dvěma muži vytvořit z vltavské hlíny lidskou postavu a pomocí obcházení v kruhu a vložení posvátného Božího Jména do jeho čela tuto postavu oživit. Golem, umělá bytost, se stal pomocníkem v domácnosti i ochráncem ghetta. Jeho síla však byla nevypočitatelná: ve chvíli, kdy nebyla využita, stala se destruktivní. Z nudy a hlouposti začal jednoho dne Golem ničit ghetto a rabi Lev byl nucen ho vyjmutím Božího Jména opět znehybnit. Podle legendy byla potom hlína, z níž byl vytvořen, uložena na půdě Staronové synagogy v Praze.

Děti mohou příběh znát z nedávno uvedeného filmu „Maharal: Tajemství talismanu“.

Téma golema, bytosti stvořené a oživené člověkem, je jedním ze zajímavých spekulací židovské mystiky – kabaly. Dnes, kdy se člověku – tvůrci techniky – jeho stvoření vymyká z rukou a získává destruktivní podobu, více než jindy můžeme chápat varovné poselství příběhu i hluboké pochybnosti rabínů o domnělé  rovnosti Boha a člověka bez odpovídajícího mravního základu.

Mgr. Terezie Dubinová Ph.D