Hodiny ve Frýdlantě byly slavnostně uvedeny opět do života

Čas běží rychle, od mučednické smrti Mistra Jana Husa uběhlo letos 603 let. Před mnoha lety se na kostele Krista Spasitele zastavily hodiny na věži, byly bez života. Proto se zrodila myšlenka uvést stroj opět do chodu. Nadšený bratr předseda RS Miroslav Lidmila s mnoha pomocníky všechna soukolí vyčistil a seřídil a hodiny byly připraveny k slavnostnímu uvedení. Frýdlantská náboženská obec se setkala 8. července při bohoslužbách, kde si také sestry a bratří připomněli osobnost a myšlenky Mistra Jana Husa. Také zaznělo velké poděkování manželům Tesařovým za dlouholetou duchovenskou službu ve zdejší NO.