Jáhenské svěcení bratra Aleše Tomana ze Žamberku

V neděli 11. 10. 2020 v náboženské obci Žamberk při slavnostních bohoslužbách přijal svátost jáhenského svěcení po desetileté kazatelské službě z rukou bartra biskupa Pavla bratr Aleš Toman. Kéž jej provází Boží požehnání ve všech časech.