Jak pracovat s handicapovanými

Dva dny plné zážitků a nových informací o práci s lidmi s handicapem nebo seniory získali zástupci diakonie, sociálních zařízení a spolků ze všech tří zemí Euroregionu Nisa. Diakonie a misie CČSH a město Hrádek nad Nisou připravily dvoudenní workshop pro zástupce institucí a spolků, které se zabývají prací s lidmi s handicapem a seniory.

Toto setkání proběhlo 13. -14. dubna v polské Bogatyni a českých Heřmanicích. Nejdříve měli všichni možnost prohlédnout si terapeutickou dílnu sdružení „Bez barier“, která se nachází v prostorách Domu kultury v Bogatyni, a to včetně terapeutické hudební místnosti vybavené speciálním lůžkem, a také výrobky vytvořené návštěvníky tohoto centra.

Další část programu potom proběhla v Heřmanicích. Prezentaci svých výrobků a pracovních postupů v práci se seniory zde v rámci programu ukázalo i Diakonické středisko CČSH z Domova u Spasitele z Frýdlantu. Mezi jejich výrobky převládaly různé předměty zdobené ubrouskovou technikou a tkané tašky. O všechny tyto předměty byl mezi účastníky této akce značný zájem.

Po dvou společně strávených dnech si všichni odváželi nejen zkušenosti a inspiraci, ale i rozpracované výrobky, které budou moci vyrábět ve svých zařízeních. A došlo i na nově navázané kontakty a termíny vzájemných výstav. Středisko diakonie „Domov u Spasitele“ z Frýdlantu si domluvilo vzájemné návštěvy a budoucí spolupráci s klubem „Bez barier“ – střediskem volnočasových aktivit pro osoby s handicapem v Bogatyni. Všichni účastníci se těší na setkání na „Festivalu umělecké tvorby osob s handicapem“, který se uskuteční v září tohoto roku v polské Bogatyni.

A jak hodnotí tento workshop paní Zdenka Šubrtová, která pečuje o klienty v Domově u Spasitele: „Bylo to setkání lidí ze třech zemí se stejným cílem – naučit se něco nového, předat si osvědčené zkušenosti ze svých domovských zařízení z rukodělných prací se seniory a osobami s handicapem. Chtěli jsme se naučit něco nového a získat kontakty pro další spolupráci a to se nám podařilo.“

Napsat komentář