Jarní a podzimní koncerty ve sboru krále Jiřího z Poděbrad v obci Jenišovice se stávají postupně tradicí

Ke koncertu uspořádaném v loňském roce a k letošnímu jarnímu přibyl i podzimní ze dne 13. října. Pořadatel z diecéze CČSH Hradec Králové pozval pěvecký sbor CHARMONÉ z Mnichova Hradiště vedený MgA Jarmilou Benešovou. Tento amatérský sbor o deseti členech působící umělecky již 10 let se představil pestrým programem s písněmi od italských renesančních a dalších autorů i známými skladbami G. Gershwina „Somebody loves me“, oblíbenou „Moon River“ z filmu Snídaně u Tiffaniho i českými lidovými písněmi.

Obohacením koncertu byla duchovní píseň“ Ubi caritas“ – kde je dobrota a láska tam přebývá Bůh – od americké autorky. Působivě zazněla píseň z moteta J. S. Bacha „Jesu, meine Freude“ i skladba ze „Mše D dur“ od A. Dvořáka. Na tomto složitém díle komponovaném z podnětu stavitele a mecenáše J. Hlávky pracoval mistr tři měsíce, ale nastudování pro pěvecký sbor trvalo téměř tři čtvrti roku. Sbor se rozloučil s posluchači skladbou „Adiemus“ od welšského skladatele.

Velice důstojný průběh vdechl koncertu br. vikář B. Mlýnek, který návštěvníky prováděl jednotlivými skladbami. Koncert podpořili kromě občanů Jenišovic a okolí i zástupci Církve bratrské z Turnova, členové naší církve z náboženských obcí Turnov, Přepeře a Praha – Nusle. Letošní podzimní koncert přinesl posluchačům živý umělecký i duchovní zážitek a rovněž přispěl k obohacení znalostí o autorech a jejich dílech. Umělecký sbor CHARMONÉ sklidil po každé skladbě nadšené ocenění. Je to známka dobré setby pro budoucí působení naší církve v této obci a okolí.

Čestmír Holeček