Jsou chvíle, kdy se jako by zastaví čas

…jsou chvíle, kdy se jakoby zastaví čas, jsou to okamžiky, kdy cítíme Boží přítomnost a spojení s lidmi…

Tradiční adventní setkání v Bakově nad Jizerou, kde se již s bratrem biskupem – nejdříve Štěpánem Kláskem, nyní Pavlem Pechancem, setkali letos po sedmnácté. Každý rok se zdejší sestry a bratři těší na advent, kdy při zpívání a adventním poselství společně vzpomínají v krásném předvánočním čase na všechny dobré lidi, kteří přiložili ruku k dílu, aby se s Boží pomocí tato dobrá věc uskutečnila.