K „dušičkám“

Bůh je naše útočiště, naše síla,
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Žalm 46, 2

Milá sestro, milý bratře, milí přátelé, nastalo období podzimu, kdy příroda hýří nekonečnou záplavou barev, jsou nám dopřány poslední teplé paprsky slunka pro příjemné výlety, je ukončena sklizeň a příroda se připravuje na zimu, děti začaly chodit znovu do školy a také se pomalu blíží první listopadové dny.

1. listopadu si připomínáme den Mučedníků a svědků Páně a 2. listopadu Památku zesnulých. V den Památky zesnulých vzpomínáme na své blízké zesnulé, rodinné příslušníky, přátele a známé. Chodíme na hřbitovy a se vzpomínkou v srdci klademe na místa odpočinku nádherné květiny a zapalujeme svíčky. Nad zapálenou svíčkou si v myšlenkách vybavujeme ty krásné a nezapomenutelné chvíle, kdy jsme mohli být s ním nebo s nimi. Vybavuje se nám tvář milovaného, jeho úsměv, poslední chvíle, kdy byl ještě živý nablízku, slova, kterými pomohl, povzbudil nebo jenom řekl, jak nás má moc rád. V tyto okamžiky na rty nám přichází i modlitby. Modlíme se za jejich spočinutí v Boží náruči v blízkosti Ježíše Krista s vděčností za Jeho oběť pro nás na kříži a s nadějí ve vzkříšení.

Tyto naše blízké si připomeneme při
POBOŽNOSTI SE VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ,
která se bude konat
VE STŘEDU 29. ŘÍJNA 2008
v 18,30 HOD. v kostele Krista Spasitele ve Frýdlantě

Jak je v naší církvi zvykem, při této pobožnosti čteme jména našich zesnulých. Tato jména je možné napsat předem na kartičku (obětinku) a donést tuto kartičku do farní kanceláře nebo ji zaslat poštou nebo zaslat jenom přání přečíst jméno drahého zesnulého formou sms nebo e-mailem na standardní kontakty náboženské obce.