Kalendář biskupa

Listopad 2018

1. 11. VKD náchodského vikaritátu, rozhovory; Hronov od 9 h.

3. 11. kazatelský kurz – zkoušky, Hradec Králové od 9 h.

4. 11. 31. neděle v mezidobí (Dt 6,4-9; Žd 9,11-15; Mk 12,28-34) bohoslužba s uvedením do služby administrátorky s. H. Zimmermannové v NO Nový Bor od 8.30 h.

bohoslužba s uvedením b. O. Bezděka do služby kazatele a s. K. Havelkové do služby administrátorky v NO Mimoň od 14 h.

6. 11. pastorační komise ÚR, Praha od 10 h.

7. 10. VKD libereckého vikaritátu, rozhovory; Semily od 9 h.

8. 11. porada, jednání

9. 11. biskupská rada, Praha od 15 h.

10. 11. ústřední rada, Praha od 9 h.

slavnostní bohoslužba ke Dni válečných veteránů, kostel sv. Mikuláše, Praha od 17 h.

11. 11. 32. neděle v mezidobí (1Kr 17,10-16; Žd 9,24-28; Mk 12,38-44)

14. 11. VKD hradeckého vikaritátu, rozhovory; Hradec Králové od 9,30 h.

porada, poptávkové řízení AMBRA, jednání střediskové rady, HK od 16 h.

Společenský večer UHK u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, HK od 18.30 h.

16. 11. VKD pardubického vikaritátu, rozhovory; Přelouč od 9 h.

17. 11. Slavnost světla s uvedením zvonů do zvonohry, Hradec Králové od 17 h.

18. 11. 33. neděle v mezidobí  (Da 12,1-3; Žd 10,31-39; Mk 13,1-11) bohoslužba v Hradci Králové od 9.30 h.

19. 11. jednání, porada

20. 11. jednání, porada

21. 11. hodnotící komise a diecézní rada, Hradec Králové od 9 h.

24. církevní zastupitelstvo, Praha od 9h.

25. 11. 34. neděle v mezidobí (Da 7,9-13; Zj 1,4-8; J 18,33-37) bohoslužba ve Frýdlantu od 9.30 h.

27. 11. vernisáž výstavy Víra, naděje, láska v Lomnici nad Popelkou od 17 h.

28. 11. diecézní katedra – Liturgický seminář s uvedením nové publikace Vladimíra Hraby Kristus vprostřed nás

 

3. 10. VKD libereckého vikaritátu, rozhovory

Říjen 2018

1. 10. jednání, porada

3. 10. VKD libereckého vikaritátu, rozhovory

4. 10. VKD náchodského vikaritátu, rozhovory

3. 10. VKD pardubického vikaritátu, rozhovory

6. 10. kazatelský kurz

7. 10 27. neděle v mezidobí (Gn 2,18-24;Žd 2,5-12; Mk 10,2-16) 

8. 10. generální synoda, Praha

9. 10. jednání, porada, RS NO Hradec Králové od 17 hodin

10. 10. VKD královéhradeckého vikaritátu, rozhovory

Den obce a kolaudace v NO Hlinsko od 17 hodin

11. 10. jednání; kolokvium Jan Žižka, Liberec od 17 hodin

12. 10. hospodářská komise, biskupská rada, Praha

13. 10. setkání rodin s dětmi, Janské Lázně Betlém

14. 10. 28. neděle v mezidobí (Am, 5,6-15; Žd 4,12-16; Mk 10,17-31), bohoslužby při setkání rodin s dětmi, Janské Lázně Betlém

15. 10. jednání, porada

16. 10. jednání, rozhovory

17. 10. Středisková rada Dům u Spasitele, Frýdlant od 10 hodin

20. 10. slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 UK, Kradec Králové od 9.30 hodin

21. 10. 29. neděle v mezidobí (Iz 53,4-12; Žd 5,1-10; Mk 10,35-45), bohoslužba v Chlumci nad Cidlinou od 8.30

22. – 25. 10. Duchovní obnova, Broumov-klášter od 10 hodin

27. 10. slavnosti ke 100. výročí republiky, Kongresové centrum HK od 19 hodin

28. 10. 30. neděle v mezidobí (Jr 31,7-9; Žd 7,23-28; Mk 10,46-52), slavnostní bohoslužby, celodenní program k oslavám 100. výročí republiky, Hradec králové od 9 hodin

30. 10. Kolaudace bytového domu v Hronově v Riegrově ulici

31. 10. Diecézní katedra

 

ZÁŘÍ 2018

2. 9. 22. neděle v mezidobí, (Dt 4,1-2,6-9; Jk 1,17-27;
Mk 7,1-23), bohoslužba se slibem rad NO Trutnov a Úpice v Úpici  od 9.00

4.-5. 9. setkání komisí – příprava aktivit v roce 2019, v Křížkách na Malé Skále

6. -7. 9. biskupská rada, Praha

8.9. ústřední rada, Praha

9. 9. 23. neděle v mezidobí(Iz 35,4-7; Jk 2,1-5;
Mk 7,24-37), bohoslužba v Hradci Králové od 9.30

10. 9. jednání, porada

11. 9. pastorační komise ÚR, Praha od 10.00

14. 9. Předávání NO Mimoň a Nový Bor

16. 9. 24. neděle v mezidobí, (Iz 50,4-9; Jk 3,1-12;
Mk 8,27-38), oslavy 100 let republiky a 100 let Českobratrské církve evangelické ve Dvakačovicích od 9 hodin

17. 9. jednání, porada

18. 9. jednání s RS v České Skalici od 17 hodin

22. 9. Diecézní den, Česká Skalice od 10.00 hodin

23. 9. 25. neděle v mezidobí, (Jr 11,18-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37), bohoslužba v Hradci Králové od 9.30

24. 9. jednání, porada

25. 9. diecézní rada

26. 9. diecézní katedra: O překládání Bible – Alexandr Flek od 9.30

28. 9. Slavnostní bohoslužby s poutí v Olomouci

29. 9. Lomnický krok – od 14 hodin

30. 9. 26. neděle v mezidobí, (Nu 11,24-29; Jk 5,13-20;
Mk 9,38-50,
bohoslužba Frýdlant od 9.30, jednání RS

 

SRPEN 2018

1. 8. jednání, porada

5. 8. 18. neděle v mezidobí, bohoslužba v Hradci Králové od 9.30

6. 8. jednání, porada

9. – 30. 8. lázně

31. 8. setkání duchovních seniorů v Hradci Králové od 9.30

 

ČERVENEC 2018

3. 7. pastorační komise ÚR, Praha od 10 hodin

4. 7. ukončení výstavy V-N-L, Chrudim od 16 hodin

5. 7. Ekumenické setkání s uvedením nové publikace j. Rokyty a koncertem Jiřího Smrže, Sbor kněze Ambrože HK od 18 hodin

6. 7. Slavnostní bohoslužby v Betlémské kapli, Praha od 15 hodin

7. 7. Vernisáž výstavy V-N-L, Jablonec nad Nisou od 10 hodin

8. 7. 14. neděle v mezidobí se slavností s uvedením věžních hodin do chodu a poděkováním manželům Tesařovým za duchovenskou službu, Frýdlant od 9.30 hodin

9. 7. jednání, porada

10. 7. promoce lékařů Hradce Králové, Karolinum Praha od 10 hodin

13. 7. návštěvy duchovních seniorů

15. 15. neděle v mezidobí, Hlinsko od 8.30 hodin

16. 7. jednání, porada

18. 7. návštěvy duchovních seniorů

22. 7. 16. neděle v mezidobí, Hradec Králové od 9.30 hodin

23. 7. jednání, porada

27. 7. návštěva diecézního dětského tábora v Trstěnici

29. 7. 17. neděle v mezidobí, Frýdlant 9.30 hodin

30. 7. 16. 7. jednání, porada

31. 7. jednání s radou starších v Hradci Králové od 17 hodin, příprava výročí 90 let Sboru kněze Ambrože v roce 2019

 

 

ČERVEN 2018

1.-3. 6. setkání mládeže Královéhradecké diecéze v Novém Městě nad Metují

3. 6. 9. neděle v mezidobí (Dt5,12-15; 2K 4,5-12; Mk 2,23-3,6), bohoslužba se slibem rady starších, Hronov v 8.30; bohoslužba se slibem rady starších, Machov v 10 hodin

4. 6. liturgická komise, HK v 10 hodin

jednání s RS a vedením města Česká Skalice, příprava diecézního dne od 13 hodin

6. 6. diecézní rada – Nová Ves, Jablonec nad Nisou od 10 hodin

Slavnostní bohoslužba, lesní kaple Dr. Karla Farského ve Škodějově od 16 hodin

8. 6. Jan Křtitel rockové Oratorium, Johanitská komenda v Českém Dubě od 19 hodin

10. 6. 10. neděle v mezidobí (Gn 3,8-15; 2K 4,13-5,1; Mk 3,20-35), slavnostní bohoslužba k 90. výročí Husova sboru v Jaroměři od 14 hodin

11.-13. 6. synoda duchovních v Brně

15. 6. Biskupská rada, Ústřední rada

16. 6. Církevní zastupitelstvo

27.6. Rozhovory, porada

28. 6. Promoce – Filosofická fakulta HK

 

KVĚTEN 2018

1.5. Slavnost uvedení nových zvonů do zvonohry ve Sboru kněze Ambrože v 18 hodin, HK

4.5. VKD náchodského vikaritátu, rozhovory

4.-6.5. Setkání rodin s dětmi v Janských Lázních

6.5. 5. neděle po Velikonocích (Sk 10,44-48; 1J 5,1-6;
J 15,9-17)
, Bohoslužba v Janských Lázních v 9 hodin

8.5. Pietní akt – Den vítězství, Český Dub od 14 hodin

Vernisáž vystavy Víra, naděje, láska, Český Dub od 16 hodin

9.5. VKD libereckého vikaritátu, rozhovory

11.5. VKD pardubického vikariátu,

Biskupská rada, Jánské Lázně

12.5. Ústřední rada, Jánské Lázně

13.5. 6. neděle po Velikonocích (Sk 1,15-17; 1j 5,9-13;
J 17,6-19)
, Bohoslužba od 9.30, HK

14.5. jednání, porada

16.5. VKD hradeckého vikariátu, jednání

19.5. Diecézní shromáždění, slavnostní bohoslužba

20.5. Hod Boží svatodušní (Sk 2,1-11; Ř 8,22-27;
J 16,4-16) 
, Bohoslužba od 9.30, HK

22.5. pastorační komise ÚR od 10 hodin, Praha

23.5. jednání, porada

25. 5. ukončení výstavy Víra, naděje, láska v Českém Dubě

vernisáž vystavy Víra, naděje, láska, Chrudim od 18 hodin

27.5. Nejsvětější Trojice (Iz 6,1-8; Ř 8,12-18;
J 3,1-17)
, Bohoslužba od 9.30, Frýdlant

28.5. kontrolní den, bytový dům v Hronově v 10 hodin

Správní rada AMBRY v 15 hodin, porada

30.5. komise pro práci s dětmi od 10.30 hodin

pastorační komise od 12.30 hodin

diecézní katedra od 15 hodin, porada

31. 5. Slavnostní bohoslužby Českobratrské církve evangelické, piaristický kostel Nalezení sv. Kříže od 18.30 hodin

 

DUBEN 2018

1.4. Hod Boží velikonoční (Sk 10, 34-43; 1 K 15, 1-11; J 20, 1-48), Bohoslužba Hronov v 8.30; Machov v 10 hodin

3.4. porada, rozhovory

4.4. VKD Hradec Králové od 9,30 hodin

diecézní katedra – Masaryk Iritující a fascinující, Ctirad V. Pospíšil od 15 hodin

5.4. VKD Náchod

8.4.  1. neděle po Velikonocích (Sk 4,32-35; 1J 1,1-2,2; J 20,19-31), Bohoslužba Hradec Králové v 9.30, shromáždění obce

Slavnostní bohoslužby – 60 let výročí NO v Holicích od 14 hodin

9.4. DRFV, porada

schůzka Komise pro práci s dětmi a Pastorační komise

10.4. DR

11.4. VKD Liberec

13.4. Biskupská rada, Praha

14.4. Ústřední rada, Praha

Kazatelský kurz, Hradec Králové

15.4. 2. neděle po Velikonocích (Sk 3,12-19; 1J 3,1-7;
L 24,36-48) Bohoslužba Frýdlant v 9.30, shromáždění obce

16.4. Správní rada Domova u Spasitele, Frýdlant v 10 hodin

17.4. Pastorační komise, Praha

18.4. Školení účetních, jednání stavební technik, porada

Zkoušky z řádů – kazatelský kurz

20.4. VKD Pardubice

Ukončení výstavy Víra, naděje, láska v Žamberku

22.4. 3. neděle po Velikonocích (Sk 4,5-12; 1J 3,16-24;
J 10,11-18) Vernisáž výstavy v Bakově nad Jizerou

23.4. Porada, rozhovory

25.4. Diecézní katedra

29.4. 4. neděle po Velikonocích (Sk 8,26-40; 1J 4,7-21;
J 15,1-8) Slavnostní bohoslužby v Novém Boru od 10 hodin

 

BŘEZEN 2018

3.3. Vikariátní shromáždění Hradec Králové

4.3. 3. neděle postní (Ex 20,1-7;1K 1,18-25;
J 2,13-22)
Bohoslužba Hronov v 8.30; Machov v 10 hodin

5.3. setkání při příležitosti 168. výročí narození T. G. Masaryka, Poslanecká sněmovna 16 hodin

6.3. porada, rozhovory

7.3. Setkání jáhnů, kazatelů a pastoračních asistentů, Hradec Králové 9.30;

9.3. Biskupská rada

10.3. Ústřední rada

11.3. 4. neděle postní (Nu 21,4-9; Ef 2,1-10;
J 3,14-21)
Bohoslužba se slibem rady starších  Hlinsko v 8.30

Dvůr Králové nad Labem, slavnostní bohoslužba s připomenutím osobnoati Otto rutrleho ve 14 hodin

12. – 15.3. Duchovní obnova, broumovský klášter

17.3. Vikariátní shromáždění Náchod

18.3. 5. neděle postní (Jr 31,31-33; Žd 5,5-10;
J 12,20-33) 
Bohoslužba Hradec Králové v 9.30

19.3. Jednání DRFV, porada

20.3. Diecézní rada

21.3. Vikariátní shromáždění Liberec

23.3. VKD Pardubice, rozhovory

25.3. Květná neděle (Iz 45,12-25; Fp 2,5-11;
Mk 14,1-15)
Bohoslužba Hradec Králové v 9.30

26.3. Sliby duchovních, Hradec Králové v 10 hodin

29.3. Zelený čtvrtek, Pesachová večeře Hradec králové v 17 hodin

30.3. Velký pátek, Turnov v 19 hodin

31.3. Bílá sobota – Vigilie, Hradec králové ve 20 hodin

 

ÚNOR 2018

1.2. VKD Náchod, rozhovory

2.2 VKD Pardubice, rozhovory

3.2. Kazatelský kurz, zkoušky – sociální etika a religionistika

4.2. 5. neděle v mezidobí (Iz 40,21-31; 1K 9,16-23; Mk 1,29-39) Bohoslužba Hradec Králové v 9.30, rada starších

6.2. Předávání obce Holice

7.2. VKD Hradec Králové, porada, jednání

9.2. Biskupská rada

10.2. Ústřední rada

11.2. 6. neděle v mezidobí (2Kr 5,1-14; 1K 9,24-27; Mk 1,40-45) Songová bohoslužba Hradec Králové v 9.30

12.2. DRFV; kontrolní den, Hrovov-Riegrova; porada

13.2. Diecézní rada od 9 hodin

14.2. VKD Liberec, rozhovory, ukončení výstavy Víra, naděje, láska v Přelouči

16.2. Vernisáž výstavy Víra, naděje, láska – Žamberk v 16 hodin

18.2. 1. neděle postní (Gn 9,8-17; 1Pt 3,18-22; Mk 1,9-15) Bohoslužba Hronov v 8,30; Machov v 10 hodin

19.2. Rozhovory, porada

21.2. Jednání – projekt zvonohra

24.2. Vikariátní shromáždění – Pardubice

25.2. 2. neděle postní (Gn 17,1-7; Ř 4,13-25; Mk 8,31-38) Bohoslužba Frýdlant v Čechách e 14.30

26.2. Rozhovory, porada

28.2. Diecézní katedra, pastorační komise ve 13 hodin

 

LEDEN 2018

1.1. Novoroční bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla, Malá Úpa ve 14 hodin

3.1. Rozhovory, jednání správce budov, porada

5.1. Biskupská rada

6.1. Ústřední rada; Slavnostní bohoslužba k 98. výročí vzniku CČSH, kostel sv. Mikuláše v 15 hodin

7.1. Křtu Páně (Gn 1, 1-5, Sk 19, 1-7, Mk 1, 4-11) Bohoslužba, Hradec Králové v 9.30 hodin

8.1. Kontrolní den, Hrovov-Riegrova; porada

10.1. Zahájení Roku naděje 2018 – společný vikariát duchovních, Hradec Králové v 9 hodin; porada vikářů

12.1. Jednání se starostou města Česká Skalice – Diecézní den; Centrum rozvoje Česká Skalice – dotační možnosti

14.1. 2. neděle v mezidobí (1Sa 3, 3-10; 1K 6, 12-20; J 1, 43-51) Bohoslužba s uvedením administrátora Štěpána Kláska a kazatelky Lenky Kláskové, Česká Třebová v 17 hodin

15.1. Rozhovory, jednání s primátorem města, jednání se správcem budov

16.1. Rozhovory, předávání n. obce Česká Třebová

19.1. Výročí 25 let vzniku Slovenské republiky, Slovenské velvyslanectví

21.1. 3. neděle v mezidobí (Jon3,1-5; 1K 7, 29-31, Mk 1, 14-20) Bohoslužba, Bakov nad Jizerou v 11 hodin

22.1. Zkušební komise, Praha; porada

Ekumenické bohoslužby v katedrále sv. Ducha, Hradec Králové v 18 hodin

28.1. 4. neděle v mezidobí (Dt 18, 15-20; 1K 8, 1-13; Mk 1, 21-28)
Bohoslužba, Frýdlant ve 14 hodin, rada starších, jednání stavební technik

29.1. Rozhovory, porada

30.1. Jednání správce budov

31.1. Diecézní katedra v 9.30; pastorační komise ve 13.30, komise pro práci s dětmi ve 14.30