Konference žen tří zemí

zenska_konferenceVe dnech 14.-18. června se konala konference žen tří zemí (evangeliček ze Saska, Polska a sester z naší církve) v Brně na Lipové. V příjemném – téměř rodinném – společenství se 19 účastnic zamýšlelo nad textem z 1. kapitoly Skutků apoštolských na téma „Budete mi svědky – misie“. Sestry si vzájemně sloužily pobožnostmi i různými typy zamyšlení (meditace, netradiční biblická hodina, internetová prezentace). Navštívily Domov důstojného stáří v Brně­ Maloměřicích, prožily a spolusloužily nedělní bohoslužbu v dřevěném kostelíku v Blansku, navštívily bratra biskupa Šanderu v Kuřimi a s velkým zájmem si prohlédly Památník Bible kralické v Kralicích. Mezi milé hosty patřily sestra farářka Hedvika Zimmermannová s prezentací Ženy v historii, sestra biskupka Jana Šilerová se svou přednáškou o médiích a sestry z Brněnské tiskové misie.

Krásné keramické plakety br. Františka Juračky z Holic upomínají na příjemně a užitečně strávené společné dny. Příští setkání bude 19.-23. června 2013 v Německu, v Lutherově Wittenbergu a v roce 2014 v květnu ve Varšavě. Společenství je otevřeno i pro další zájemkyně (především laičky) z naší církve.

Převzato z ČZ 32/2012

Napsat komentář