Křest a biřmování v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě

Kostel Mistra Jana Husa v České Lípě v neděli 19. ledna 2020 přivítal nově pokřtěnou sestru Dášu, kterou za doprovodu pěveckého sboru pokřtila zdejší sestra jáhenka Marie Truncová. Z rukou bratra biskupa Pavla Pechance přijali svátost biřmování bratr Jan Květoslav Alois a sestra Eva Dita.