Letošní rychnovský minitábor klubu KaKaDú

se konal tradičně poslední týden prázdnin na rychnovské faře (od 27. 8. do 2. 9.). Tentokrát byla tématem doba počátku světové reformace a postava Martina Luthera. Bylo zajímavé se přenést do doby před 500 lety a srovnávat tehdejší podmínky života dospělých – a hlavně dětí – s těmi dnešními. Málokdo uměl číst a psát, bible v německých knížectvích nebyla v německém jazyce, ale v latině, lidé se báli Boha jako přísného soudce a mysleli si, že si ho usmíří odpustky. Když Luther při studiu bible pochopil, že Bůh člověku dává v Kristu smíření, sdílel se s tímto poznáním s druhými lidmi a kritizoval tehdejší zlořády. Narazil na odpor církve i císaře. Podobně jako Hus 100 let před ním chtěl být přesvědčen o pravdě z bible. Situace v 16. stoleté už byla jiná, Lutherovy názory se díky vynálezu knihtisku brzy rozšířily a také jeho kníže mu pomohl. Lutherův překlad Nového zákona do němčiny otevřel možnost bibli číst a poznávat ve svém jazyce.

Byli jsme hrdí, že u nás mohli lidé číst bibli v češtině už o sto let dříve.

Hráli jsme různé hry, zkoušeli jsme tisknout pomocí vyřezaných bramborových tiskátek a hodně jsme chodili pěšky, tak jak to bylo tehdy běžné. Každý den dával Pavel zprávu a fotografie na facebook Husité RK a informoval zájemce o našich zážitcích.

Děkujeme všem, kdo se na programu tábora podíleli a těšíme se na další setkávání našeho klubu – vždy v pátek v 17,30 na faře CČSH v Rychnově nad Kněžnou. A. Naimanová