Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Radoslav Hobza

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Žamberk (1966 - 1982)

Administrátor v NO Nekoř (1975 - 1982)

Farář v NO Pardubice (1983 - 1999)

Administrátor v NO Pardubice - Svítkov (1983 - 1992)

Administrátor v NO Přelouč (1989 - 1989)

Administrátor v NO Čáslav (1990 - 1996)

Kněz při diecézní radě (1999 - 2015)

Duchovní (od 1. 12. 2014)