Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Anna Holínská

Zobrazit všechny osoby

Pastorační asistentka v NO Nechanice (2011 - 2011)

Pastorační asistentka v NO Nechanice (1. 11. 2013 - 2015)

Jáhenka v NO Dvůr Králové nad Labem (od 25. 10. 2015)

Kazatelka při diecézní radě (2014 - 2015)

Členka Komise pro práci se seniory (od 2015)