Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Ladislav Šťastný

Zobrazit všechny osoby

Předseda rady starších v NO Pardubice (od 2000)

Člen Diecézní rady (2010 - 2014)

Finanční zpravodaj Diecézní rady (od 2014)