Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Františka Klásková

Zobrazit všechny osoby

Jáhenka v NO Dvůr Králové nad Labem (2010 - 2013)

Farářka v NO Dvůr Králové nad Labem (2013 - 2015)

Administrátorka v NO Nechanice (od 1. 8. 2015)

Zmocněnkyně Diecézní rady v NO Nechanice (od 1. 8. 2015)

Farářka v NO Hradec Králové (od 1. 9. 2015)

Kazatelka při diecézní radě (2008 - 2010)

Metodička Komise pro práci s dětmi (od 2015)