Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Zdenka Sedláčková

Zobrazit všechny osoby

Členka Diecézní rady (2006 - 2010)

Místopředsedkyně Diecézní rady (od 2010)

Ředitelka úřadu úřadu diecéze (od 15. 12. 2014)

778 545 997
zdenka.sedlackova@ccsh.cz