Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Jana Jahodová

Zobrazit všechny osoby

Tajemnice rady starších v NO Liberec (2011 - 2014)

Členka rady starších v NO Liberec (od 2. 2. 2014)

Předsedkyně rady starších v NO Liberec (od 1. 10. 2017)

Členka Diecézního kárného výboru (2006 - 2010)