Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

Hana Leichterová

Zobrazit všechny osoby

Kazatelka z povolání v NO Hradec Králové - Nový Hradec Králové (1979 - 1982)

Farářka v NO Hlinsko (1983 - 1994)

Duchovní v NO Vysoké Mýto (2014 - 2016)

Externí duchovní v NO Vysoké Mýto (od 1. 9. 2017)